Strona główna

AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI

#
Akcja "Znicz 2019"-planowane działania Straży Miejskiej Szczecin
2019-10-24
W związku ze zbliżającym się Świętem Wszystkich Świętych Straż Miejska została włączona do działań prewencyjnych w ramach akcji "ZNICZ". Obchody tego wydarzenia oraz przebieg dni poprzedzających święto zawsze obfitują zwiększonym natężeniem ruchu drogowego na terenie całego miasta. W tym okresie duże zagrożenie stanowi wzmożony ruch pieszych na drogach dojazdowych do cmentarzy oraz bezpośrednio w ich rejonie, także w okolicach dworca kolejowego. Ponadto rejony te są narażone na zwiększoną aktywność złodziei tzw. kieszonkowców, także występują kradzieże oraz włamania do samochodów i inne potencjalne wykroczenia oraz przestępstwa. Mając to wszystko na uwadze Straż Miejska włączona wspólnie z innymi służbami mundurowymi do policyjnej akcji” Znicz” zaplanowała wykorzystanie swoich sił i środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. W okresie od 25.10 do 03.11.2019 w akcji "ZNICZ" w systemie rotacyjnym włączonych do działań zostanie w sumie Akcja Znicz 2019 25.10-03.11.2019 - 182 funkcjonariuszy i 95 pojazdów w systemie rotacyjnym- patrole własne przy cmentarzach ( cmentarz Centralny. W Dąbiu, Zdrojach, przy ul. Bronowickiej, Strzałowskiej w Wielgowie i Płoni Współdziałanie z ZUK ( eliminowanie nielegalnego handlu), z KP Pogodno, WRD, ZDITM- kontrole bezpieczeństwa w ruchu pieszych i czuwanie nad prawidłowością parkowania, zapewnienie porządku publicznego, kontrola parkowania-tereny zielone ( trawniki i pasy zieleni przy cmentarzach), monitorowanie drożności ciągów komunikacyjnych Akcja ZNICZ 2019 25.10-03.11.2019: patrole interwencyjne 220 funkcjonariuszy i 112 pojazdów w systemie rotacyjnym Zadania własne w zakresie egzekwowania ładu i porządku w mieście, zadania zlecone przez dyżurnego SM-DTM: zgłoszenia od mieszkańców,kontrole parkowania w mieście, działania wspomagające- w razie konieczności- patrole lokowane przy cmentarzach ( handel, parkowanie, czystość, bezdomni, nietrzeźwi) Planowane działania: 1. Wspólne działania z Policją z Ruchu Drogowego w zakresie wspomagania policji w nadzorze i kontroli ruchu drogowego z uwzględnieniem egzekwowania nieprawidłowości podczas parkowania (głównie w obrębach skrzyżowań, na przejściach dla pieszych, blokowania dróg dojazdowych, na trawnikach oraz wszelkich innych miejscach, w których zaparkowane pojazdy stanowić będą utrudnienia i zagrożenia dla innych uczestników ruchu). 2. Kontrole z pracownikami ZUK-u pod kątem ewentualnych nieprawidłowości w zakresie prowadzenia handlu w rejonie cmentarzy komunalnych. 3. Działania patroli interwencyjnych Straży Miejskiej w dyspozycji dyżurnych SM - ich działania obejmują pozostałe rejony miasta pod kątem wykroczeń porządkowych i administracyjnych. 4. Działania patroli interwencyjnych Straży Miejskiej i Policji - działania obejmują pozostałe rejony miasta pod kątem, ewentualnych przestępstw (kieszonkowcy, kontrola przejść dla pieszych) i wykroczeń porządkowych i administracyjnych.
#
Raz odholują skuter, raz TIR-a
2019-10-22
Holowanie pojazdów pozostawionych w miejscach, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób stanowi zagrożenie to codzienność w pracy strażników miejskich. Codziennie –niestety- miejscy stróże prawa odholowują z różnych miejsc w naszym mieście przynajmniej kilka samochodów. Ani wysokie koszty opłat za odholowanie samochodu, ani widmo nałożenia mandatu karnego z tytułu pooełnianych wykroczeń wyczerpujących znamiona art. 130a Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym nie zniechęca kierowców – ryzykantów do łamania przepisów. Zwykle są to użytkownicy aut osobowych, ale jak pokazuje praktyka- nie tylko. Kilkakrotnie strażnicy miejscy odholowywali z miejsc objętych zakazem zatrzymywania z tabliczką T-24 ( informacja o odholowaniu na koszt właściciela) …skutery. Holowanie miało miejsce m.in. w al. Wojska Polskiego. Firma zarządzająca wypożyczaniem miejskich skuterów w naszym mieście wskazała nam użytkownika skutera ,który ostatecznie otrzymał od strażników miejskich mandat karny. O ile koszt odholowania jednośladu to niewiele ponad 100 zł, to dzisiejsze holowanie samochodu ciężarowego TIR na długo pozostanie w pamięci jego kierowcy. Zgłoszenie wpłynęło o 7:56 od ZDiTM o pojeździe ciężarowym, który stojąc w pobliżu skrzyżowania w okolicy jeziora Głębokiego blokuje ruch. Inni użytkownicy zmuszeni byli do łamania przepisów, bo chcąc ominąć ciężarówkę musieli przejeżdżać przez podwójną ciągłą. Sytuacja była naprawdę trudna, podjęto decyzję o odholowaniu. Ostatecznie ciężarówka została "podzielona" na 2 części: osobo naczepa osobno silnik siodłowy. Innej możliwości nie było. Koszt to ponad 2 tys. złotych, które musi uiścić kierowca TIRa, ma na to 2 tygodnie ( nowe przepisy obowiązują od 17 września). Poranny armagedon i korki na ul. Zegadłowicza i Al. Wojska Polskiego zakończyły się około godziny 11.00. Strażnicy dodatkowo nałożyli na kierowcę mandat karny za zanieczyszczenia drogi publicznej płynami eksploatacyjnymi.
#
Dzień Strażnika Miejskiego
2019-09-17
Straż Miejska Szczecin w dniu 16 września obchodziła swoje coroczne święto- Dzień Strażnika Miejskiego. O 7.00 rano na Cmentarzu Centralnym i Cmentarzu w Dąbiu delegacja Straży Miejskiej złożyła kwiaty i znicze na grobach zmarłych pracowników i funkcjonariuszy z naszej jednostki, którzy odeszli już na wieczną służbę O godzinie 9.00 uroczystość rozpoczęła się Liturgią Eucharystyczną sprawowaną w Kościele p/w św. Trójcy przy ul.Żołnierskiej 1a. W trakcie mszy strażnicy podziękowali za opiekę podczas pracy i poprosili o błogosławieństwo podczas pełnienia dalszej służby na rzecz społeczności lokalnej. O godzinie 11.00 na na placu przy Komendzie Straży Miejskiej rozpoczęła się oficjalna część: uroczysty apel z okazji Dnia Straży Miejskiej z udziałem zaproszonych gości: Prezydenta Miasta, lokalnych władz samorządowych, przedstawicieli służb mundurowych i rodzin strażników miejskich. Uroczystość rozpoczęto od złożenia meldunku Prezydentowi Miasta Szczecin Panu Piotrowi Krzystkowi oraz Komendantowi Straży Miejskiej Szczecin , Panu Leonowi Gajewskiemu. W tej części obchodów święta miejskich funkcjonariuszy odbyło się ślubowanie 12 nowo przyjętych aplikantów, wręczenie awansów i wyróżnień strażnikom, którzy wykazali się zaangażowaniem w codzienną pracę na rzecz i dla mieszkańców naszego miasta. Uroczystość związana z Dniem Strażnika Miejskiego to doskonała okazja do uhonorowania jej najbardziej zasłużonych pracowników. Uchwałą Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2011r wprowadzono wyróżnienia honorowe ”Za zasługi dla Straży Miejskiej Miasta Szczecin”. Jest ono przyznawane pracownikom Straży Miejskiej Miasta Szczecin, którzy przyczynili się do rozwoju i funkcjonowania jednostki. Wyróżnienie ma formę dyplomu oraz specjalnego znaku identyfikacyjnego i jest przyznawane trójstopniowo: - wyróżnienie brązowe możliwe do otrzymania po 10 latach pracy w SM ,- wyróżnienie srebrne możliwe do otrzymania po 15 latach pracy i wyróżnienie złote możliwe do otrzymania po 20 latach pracy w SM. W tym roku Komendant Straży Miejskiej Szczecin przyznał: 1. Wyróżnienie brązowe 4-em funkcjonariuszom SM i 1 pracownikowi administracyjnemu 2. Wyróżnienie srebrne 2-om funkcjonariuszom SM i 1 pracownikowi administracyjnemu 2. Wyróżnienie złote 1-emu funkcjonariuszowi SM Zgodnie z Ustawą o strażach gminnych i miejskich , strażnik, który wzorowo wykonuje swoje obowiązki może zostać wyróżniony awansem na wyższe stanowisko. Święto Strażnika Miejskiego to również doskonały czas na wręczenie takich nominacji. Decyzją Komendanta SM Szczecin z dnia 11 września 2019 roku w sprawie nadania nominacji na wyższy stopień służbowy : Do stopnia młodszego strażnika, strażnika oraz starszego strażnika awansowano 17 funkcjonariuszy. Do stopnia młodszego specjalisty, specjalisty oraz starszego specjalisty awansowano 7 funkcjonariuszy i 1 pracownik administracji. Do stopnia młodszego inspektora oraz inspektora awansowano 8 funkcjonariuszy . W tym roku przypadł kolejny Jubileusz: okrągłe 10 lat od 2010 roku, bo 10 rok z rzędu przyznawany jest tytuł Zasłużony dla Straży Miejskiej Miasta .Jest to najwyższe wyróżnienie nadawane przez Straż Miejską Szczecin za szczególne osiągnięcia o istotnym znaczeniu dla istnienia i funkcjonowania jednostki, a w szczególności za zasługi mające wpływ na jej rozwój i wizerunek, jak również działalność na forum lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie rozwoju straży miejskich i gminnych w Polsce, W tym roku uhonorowani zostali: 1. Pani Renata Łażewska, Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin, od lat piastująca też stanowisko przewodniczącej RO Skolwin 2. Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie Tytuł przyznawany jest dożywotnio. Ma formę medalu, na którym widnieje symbol trzech orłów oraz tarcza Straży Miejskiej. Medal ten jest podpisany imiennie. Każdy medal jest ewidencjonowany w księdze. Wykonany jest w mosiądzu. Od momentu powołania szczecińskiej formacji upływa 28 lat.. Przez ten okres szczecińska Straż Miejska przeszła transformację zarówno pod względem wizualnym, jak i przede wszystkim kompetencyjną. Jedno nie zmieniło się od lat: Straż Miejska została powołana do strzeżenia porządku i ładu publicznego i na straży tego porządku stoi i dzisiaj…
#
Kondolencje
2019-07-30
„Ludzie żyją tak długo, jak długo inni pielęgnują pamięć o nich...”
#
Wspólne sprzątanie Plaży Mieleńskiej
2019-07-10
Kolejny raz strażnicy miejscy z Referatu Wodnego pomogli w sprzątaniu nabrzeża plaży Mieleńskiej
#
Co zrobić w przypadku znalezienia padłego zwierzęcia?
2019-06-27
Jeśli spotkamy na drodze potrącone lub padłe w wyniku innych okoliczności zwierzę powinniśmy to natychmiast zgłosić : takie zwierzę należy bowiem jak najszybciej usunąć -to ważne by ciało nie zagrażało uczestnikom ruchu drogowego. W tym celu dzwonimy na policję (numer 997). Jeśli jesteśmy w mieście taką sprawą może się też zająć Straż Miejska (pod numerem 986). Podobnie należy postępować w przypadku, gdy samemu potrąci się zwierzę samochodem. W razie znalezienia martwego zwierzęcia w lesie nie należy dotykać i zbierać części jego ciała. Jeśli jest taka możliwość najlepiej zawiadomić leśniczego - sprawdzi przyczynę śmierci oraz powiadomi odpowiednie służby, które zajmą się usunięciem zwierzęcia. Jeśli go nie znajdziemy należy zadzwonić do na policję lub straż miejską, że zostało znalezione nieżywe zwierzę (Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa zadania gminy). A co robić gdy spotkamy martwe zwierzę w innym miejscu? Najlepiej zadzwonić na numer straży miejskiej, powiadomi ona odpowiednie służby, które zajmują się tego typu sprawami na danym terenie. Na terenie gminy Szczecin sprawa usuwania padłych zwierząt została uregulowana w następujący sposób: Padlina zwierzęca z pasa drogowego zabierana jest na zlecenie ZDITM przez firmę Remondis, poza pasem drogowym szczątki zwierzęce zabierane są przez firmę Psia farma Edward Musz Ostatnie wysokie temperatury spowodowały ,iż zwierzęta tracą orientację lub pop prostu padają wycieńczone. Tylko dzisiaj w rejonie Prawobrzeża strażnicy miejscy interweniowali 4 razy: raz w przypadku odnalezienia padłej wiewiórki na ulicy Krzemiennej blisko przedszkola, pozostałe trzy interwencje dotyczyły potrąconych przez samochody saren na ulicy Zwierzynieckiej. Te piękne zwierzęta podczas tak zabójczych upałów tracą orientację i przebiegają na oślep przez drogę.
#
Posprzątaj po swoim psie, przyjdź po darmowy zestaw
2019-06-13
Już od dzisiaj, we wszystkich Ekoportach i szaletach miejskich, znajdziemy darmowe zestawy do sprzątania po swoich pupilach.
#
Od 1 lipca segregujemy odpady ulegające biodegradacji
2019-06-04
ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI W TYM BIOODPADY To nowa frakcja odpadów segregowanych, aby je gromadzić należy wyposażyć nieruchomość w brązowy pojemnik! Do brązowego pojemnika wrzucamy: • obierki warzywne i owocowe • odpadki i resztki pochodzenia roślinnego • fusy po kawie i herbacie • zwiędłe kwiaty • rośliny doniczkowe • gałęzie drzew i krzewów • skoszoną trawę i liście • trociny i korę drzew • niezaimpregnowane drewno Nie wrzucamy: • kości zwierząt • skorupek jajek • mięsa • oleju jadalnego • odchodów zwierząt • popiołu z węgla kamiennego • leków • drewna impregnowanego • płyt wiórowych i pilśniowych MDF • ziemi i kamieni • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych) Bioodpady należy wrzucać do pojemnika luzem, bez woreczków czy innych opakowań. Źródło: www.segregujemy.ecoszczecin.pl
#
Bezpieczne i legalne grillowanie
2019-04-30
Pierwsza odsłona wielkiego narodowego grillowania już za chwilę, nadchodzi bowiem długi, majowy weekend . To świetna okazja do organizowania pikników w plenerze, biesiadowania przy ognisku i grillu.
#
Majówka na polanach
2019-04-30
Długi majówkowy weekend zbliża się wielkimi krokami. Tak, jak co roku polany rekreacyjne szykuje się na „oblężenie” mieszkańców Szczecina. Podpowiadamy, gdzie zlokalizowane są polany oraz co powinniśmy o nich wiedzieć. Już dzisiaj leśnicy miejscy rozwożą na polany drewno niezbędne do rozpalenia ogniska. Rozwożone jest jednorazowo. W przypadku, gdy zapas się skończy użytkownicy polan będą musieli zabezpieczyć drewno we własnym zakresie. Można je pozbierać w lesie, bądź przynieść ze sobą. Zabrania się niszczenia drzew, ich wycinania czy łamania gałęzi.