JEDNOSTKI SM

Referat Ruchu Drogowego SMReferat Ruchu Drogowego SM

Referat Ruchu Drogowego Straży Miejskiej Szczecin
ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin

tel./fax +48 91 44 27 612

Kierownik Referatu Ruchu Drogowego Straży Miejskiej Szczecin

Barbara Biwan

Do zadań Referatu Ruchu Drogowego Straży Miejskiej należy w szczególności prowadzenie spraw związanych
z popełnionymi wykroczeniami w ruchu drogowym.