JEDNOSTKI SM

Referat Wodny SMReferat Wodny SM

Referat Wodny Straży Miejskiej Szczecin
ul. Przestrzenna 21
70-800 Szczecin

tel. +48 91 44 27 600/601
fax +48 91 44 27 629

 

Kierownik Referatu Wodnego Straży Miejskiej Szczecin

            
 

Do zadań Referatu Wodnego Straży Miejskiej należy w szczególności realizacja bieżących spraw oraz prewencja w zakresie porządku na wyznaczonym terenie zgodnie z ustawą o strażach gminnych oraz prawem miejscowym oraz zadań związanych z zapewnieniem porządku na obszarze wodnym pozostającym w granicach Gminy Miasto Szczecin.

 

Zakres terytorialny funkcjonowania Referatu:

  • Międzyodrze - Wyspa Pucka