PLANY KONTROLI

Wykaz miejsc kontrolowanych przez SM z holownikiem LISTOPAD 2021Wykaz miejsc kontrolowanych przez SM z holownikiem LISTOPAD 2021

Przedstawiamy harmonogram kontroli w zakresie przestrzegania Prawa o ruchu drogowym w wyznaczonych rejonach Szczecina. Wskazujemy także, w jakim szczególnym zakresie, z uwagi na najczęstsze zgłoszenia wpływające od mieszkańców naszego miasta kontrole te będą przeprowadzane.

Straż Miejska Szczecin zastrzega, iż wszystkie inne, pilne (nieujęte w harmonogramie) zdarzenia
z zakresu nieprawidłowego parkowania realizowane są w trybie interwencyjnym.