DLA MIESZKAŃCÓW

Odbiór pojazdów odholowanych w związku z dyspozycją SMOdbiór pojazdów odholowanych w związku z dyspozycją SM


Procedura odbioru pojazdów odholowanych w związku z dyspozycją Straży Miejskiej


Po uzyskaniu informacji o usunięciu pojazdu z drogi na podstawie art. 130a ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, właściciel (lub osoba posiadająca prawo do dysponowania pojazdem) zgodnie z §4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 roku (Dz. U. nr 143, poz.845) oraz Uchwałą nr XXIX/850/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 kwietnia 2013 r. musi uzyskać zezwolenie na odbiór pojazdu usuniętego.

W celu odebrania pojazdu odholowanego w związku z dyspozycją Straży Miejskiej Szczecin, należy stawić się w Referacie Dyżurnych Straży Miejskiej Szczecin mieszczącego się przy ul. Klonowica 1B (wejście A).

Właściciel (lub osoba posiadająca prawo do dysponowania pojazdem), chcący odebrać pojazd z parkingu jest zobowiązany uregulować należność za holowanie oraz za czas przechowywania pojazdu na parkingu (ilość rozpoczętych dni liczona od dnia odholowania do dnia odbioru pojazdu z parkingu) zgodnie z tabelą opłat, w niżej wymienionych kasach Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego:

  • ul. Klonowica 5, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30
  • ul. Żołnierskiej 1 (pętla autobusowo - tramwajowa Krzekowo), czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 - 20:00
  • ul. Łubinowej (pętla autobusowa Słoneczne), czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 - 20:00, w soboty i niedziele
    w godzinach 8:00 - 16:00
  • pl. Armii Krajowej - Urząd Miejski w Szczecinie, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30


lub dokonać opłaty przekazem pocztowym bądź wpłacić należność na konto ZDiTM
80 1020 4795 0000 9902 0278 0674


Na druku płatności należy podać markę i rodzaj pojazdu, nr rejestracyjny, kwotę za holowanie oraz opłatę za parkowanie pojazdu na parkingu.

Po wpłaceniu należnej kwoty właściciel bądź osoba upoważniona przez właściciela udaje się na parking przy ul. Hangarowej 30-32 celem odebrania pojazdu, okazując:
- dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość właściciela lub osoby uprawnionej do odbioru pojazdu,
- zezwolenie na odbiór pojazdu wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycje usunięcia pojazdu,
- dowód rejestracyjny samochodu,
- dowód uiszczenia opłaty za usuniecie z drogi i przechowanie pojazdu.


Odbiór pojazdów holowanych z drogi - informacje na stronie ZDiTM