AKTUALNOŚCI

Strażnicy uczą Seniorów pierwszej pomocyStrażnicy uczą Seniorów pierwszej pomocy

10 kwietnia w siedzibie Straży Miejskiej Szczecin odbyło się spotkanie z członkami Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się o podstawowym postępowaniu w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu .Zajęcia dla seniorów poprowadzili strażnicy miejscy, jeden z nich do niedawna był ratownikiem medycznym, strażniczka z kolei posiada uprawnienia instruktorskie z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Omówione zostały zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadkach takich, jak: cukrzyca, udar, zawał serca zasłabnięcie, omdlenie, oparzenia, zranienia, złamania kończyn, ataki padaczkowe. Są to najczęściej występujące przypadki chorób, zagrożeń życia i zdrowia, na jakie narażone są osoby starsze. Dodatkowo seniorzy zostali zapoznani z możliwościami zastosowania defibrylatora AED ( 5 takich urządzeń jest do dyspozycji strażników miejskich zarówno na Komendzie, jak i w oddziałach terenowych SM). Potem przyszedł czas na zajęcia praktyczne: bardzo chętnie nasi goście ze Związku Emerytów i Rencistów wykonywali ćwiczenia na fantomie, ucząc się zasad przeprowadzania resuscytacji, opatrywania ran, unieruchamiania kończyn, udzielania pomocy w przypadku ataków cukrzycowych i epileptycznych. Już są chętni seniorzy na kolejne szkolenia.