AKTUALNOŚCI

Dzień Strażnika Miejskiego 2020. Obchody w czasach epidemiiDzień Strażnika Miejskiego 2020. Obchody w czasach epidemii

W tym roku szczecińska Straż Miejska obchodzi swoje 29 urodziny. Jak co roku w połowie września obchody Dnia Strażnika Miejskiego to doskonała okazja do podsumowania bieżącej działalności, wytyczenia kierunków działań adekwatnych do bieżącej sytuacji i uhonorowania zasłużonych pracowników i funkcjonariuszy awansami i odznaczeniami. Tak było zawsze… aż przyszedł rok 2020 a z nim epidemia spowodowana koronawirusem. I wszystko stało się inne, inne priorytety w działaniach strażników miejskich, inne cele, inne zadania. Większość oczywiście skupiona wokół sytuacji ograniczających możliwość rozprzestrzeniania się tego podstępnego wirusa.

Obchody święta miejskich stróżów prawa też miały zupełnie inny wymiar, bardzo skromne z zachowaniem wszystkich reżimów sanitarnych i zasad wzajemnego bezpieczeństwa. Bez udziału znakomitej części gości i rodzin strażników. Naszą uroczystość zaszczycili swoją obecnością – ze względów bezpieczeństwa tylko dwie osoby- Sekretarz Miasta i Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. bezpieczeństwa.

Rano strażnicy miejscy wzięli udział w nabożeństwie w ich intencji, dziękując za dotychczasową służbę na rzecz społeczności lokalnej, którą pełnili w trudnych czasach epidemii dziękując, iż wirus nie poczynił spustoszeń w ich szeregach.

Część oficjalna już na placu przy siedzibie Komendy Straży Miejskiej też miała bardzo „oszczędny” charakter. Nowo przyjęci kandydaci na strażników miejskich złożyli ślubowanie na sztandar, następnie Komendant Straży Miejskiej Szczecin Pan Krzysztof Mechliński wręczył brązowe i srebrne odznaczenia za wzorową pracę. Uchwałą Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2011r wprowadzono wyróżnienia honorowe ”Za zasługi dla Straży Miejskiej Miasta Szczecin”. Jest ono przyznawane pracownikom Straży Miejskiej Miasta Szczecin, którzy przyczynili się do rozwoju i funkcjonowania jednostki. Wyróżnienie ma formę dyplomu oraz specjalnego znaku identyfikacyjnego i jest przyznawane trójstopniowo:

- wyróżnienie brązowe możliwe do otrzymania po 10 latach pracy w SM

- wyróżnienie srebrne możliwe do otrzymania po 15 latach pracy

-najwyższe , złote po 20 latach służby w Straży Miejskiej.

W tym roku przyznano 7 brązowych i 9 srebrnych odznaczeń dla funkcjonariuszy i pracowników .

Po odznaczeniach przyszedł czas na awanse, są to nominacje na wyższy stopień służbowy. Zgodnie z Ustawą o strażach gminnych i miejskich strażnik, który wzorowo wykonuje swoje obowiązki może zostać wyróżniony awansem na wyższe stanowisko. Pan Komendant wręczył w sumie 17 awansów na stopnie od młodszego strażnika do inspektora.

I chociaż twarze strażników szczelnie zasłaniały maseczki w oczach niektórych widać było radość ,wzruszenie i dumę z przyznanych wyróżnień.

Na koniec okolicznościowe zdjęcie na pamiątkę i powrót do swoich zajęć z nadzieją, że okrągła 30 rocznica powołania straży miejskiej odbędzie się już w normalnych i bezpiecznych warunkach.