AKTUALNOŚCI

Dzień Strażnika MiejskiegoDzień Strażnika Miejskiego

Straż Miejska Szczecin w dniu 16 września obchodziła swoje coroczne święto- Dzień Strażnika Miejskiego. O 7.00 rano na Cmentarzu Centralnym i Cmentarzu w Dąbiu delegacja Straży Miejskiej złożyła kwiaty i znicze na grobach zmarłych pracowników i funkcjonariuszy z naszej jednostki, którzy odeszli już na wieczną służbę O godzinie 9.00 uroczystość rozpoczęła się Liturgią Eucharystyczną sprawowaną w Kościele p/w św. Trójcy przy ul.Żołnierskiej 1a. W trakcie mszy strażnicy podziękowali za opiekę podczas pracy i poprosili o błogosławieństwo podczas pełnienia dalszej służby na rzecz społeczności lokalnej.

O godzinie 11.00 na na placu przy Komendzie Straży Miejskiej rozpoczęła się oficjalna część: uroczysty apel z okazji Dnia Straży Miejskiej z udziałem zaproszonych gości: Prezydenta Miasta, lokalnych władz samorządowych, przedstawicieli służb mundurowych i rodzin strażników miejskich.

Uroczystość rozpoczęto od złożenia meldunku Prezydentowi Miasta Szczecin Panu Piotrowi Krzystkowi oraz Komendantowi Straży Miejskiej Szczecin , Panu Leonowi Gajewskiemu. W tej części obchodów święta miejskich funkcjonariuszy odbyło się ślubowanie 12 nowo przyjętych aplikantów, wręczenie awansów i wyróżnień strażnikom, którzy wykazali się zaangażowaniem w codzienną pracę na rzecz i dla mieszkańców naszego miasta.

Uroczystość związana z Dniem Strażnika Miejskiego to doskonała okazja do uhonorowania jej najbardziej zasłużonych pracowników.

Uchwałą Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2011r wprowadzono wyróżnienia honorowe ”Za zasługi dla Straży Miejskiej Miasta Szczecin”.

Jest ono przyznawane pracownikom Straży Miejskiej Miasta Szczecin, którzy przyczynili się do rozwoju i funkcjonowania jednostki. Wyróżnienie ma formę dyplomu oraz specjalnego znaku identyfikacyjnego i jest przyznawane trójstopniowo:

- wyróżnienie brązowe możliwe do otrzymania po 10 latach pracy w SM ,- wyróżnienie srebrne możliwe do otrzymania po 15 latach pracy i wyróżnienie złote możliwe do otrzymania po 20 latach pracy w SM.

W tym roku Komendant Straży Miejskiej Szczecin przyznał:

1. Wyróżnienie brązowe 4-em funkcjonariuszom SM i 1 pracownikowi administracyjnemu

2. Wyróżnienie srebrne 2-om funkcjonariuszom SM i 1 pracownikowi administracyjnemu

3. Wyróżnienie złote 1-emu funkcjonariuszowi SM

Zgodnie z Ustawą o strażach gminnych i miejskich , strażnik, który wzorowo wykonuje swoje obowiązki może zostać wyróżniony awansem na wyższe stanowisko. Święto Strażnika Miejskiego to również doskonały czas na wręczenie takich nominacji.

Decyzją Komendanta SM Szczecin z dnia 11 września 2019 roku w sprawie nadania nominacji na wyższy stopień służbowy :

Do stopnia młodszego strażnika, strażnika oraz starszego strażnika awansowano 17 funkcjonariuszy.

Do stopnia młodszego specjalisty, specjalisty oraz starszego specjalisty awansowano 7 funkcjonariuszy i 1 pracownik administracji.

Do stopnia młodszego inspektora oraz inspektora awansowano 8 funkcjonariuszy .

W tym roku przypadł kolejny Jubileusz: okrągłe 10 lat od 2010 roku, bo 10 rok z rzędu przyznawany jest tytuł Zasłużony dla Straży Miejskiej Miasta .Jest to najwyższe wyróżnienie nadawane przez Straż Miejską Szczecin za szczególne osiągnięcia o istotnym znaczeniu dla istnienia i funkcjonowania jednostki, a w szczególności za zasługi mające wpływ na jej rozwój i wizerunek, jak również działalność na forum lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie rozwoju straży miejskich i gminnych w Polsce,

W tym roku uhonorowani zostali:

1. Pani Renata Łażewska, Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin, od lat piastująca też stanowisko przewodniczącej RO Skolwin

2. Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie

Tytuł przyznawany jest dożywotnio. Ma formę medalu, na którym widnieje symbol trzech orłów oraz tarcza Straży Miejskiej. Medal ten jest podpisany imiennie. Każdy medal jest ewidencjonowany w księdze. Wykonany jest w mosiądzu.

Od momentu powołania szczecińskiej formacji upływa 28 lat.. Przez ten okres szczecińska Straż Miejska przeszła transformację zarówno pod względem wizualnym, jak i przede wszystkim kompetencyjną. Jedno nie zmieniło się od lat: Straż Miejska została powołana do strzeżenia porządku i ładu publicznego i na straży tego porządku stoi i dzisiaj…