Działania profilaktyczne

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla najmłodszychTurniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla najmłodszych

Wczoraj, tj.19 kwietnia w Szczecinie zorganizowane zostały eliminacje miejskie Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych. Jest to turniej już z wieloletnią tradycją, cyklicznie odbywający się co roku ( z przerwą pandemiczną).

W środowe przedpołudnie w Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Rydla około 60 uczniów sprawdzało swoje umiejętności teoretyczne i praktyczne  z zakresu zasad bezpiecznego poruszania się po drogach rowerami i coraz popularniejszymi hulajnogami. Celem turnieju jest podnoszenie kultury społecznej w tym obszarze, działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez popularyzację przepisów i zasad poruszania się po drogach tymi środkami transportu, które najczęściej używają najmłodsi . Wpajanie zasad kultury na drodze, podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej to kolejne cele tego przedsięwzięcia. Uczestnicy turnieju, którzy wcześniej zdobyli( po egzaminach ) karty rowerowe dowiedzieli się wiele praktycznych rzeczy od przybyłych na turniej funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, Żandarmerii Wojskowej a także pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i Pogotowia Ratunkowego. Zaskoczeniem dla uczniów był fakt ,że hulajnogą można poruszać się z prędkością nieprzekraczającą 20 km/godzinę. Wiele emocji wzbudzała też wirtualna „ jazda po ulicach” przy pomocy symulatora . Efekt jazdy wzmacniały tzw. alkogogle i narkogogle symulujące jazdę po użyciu środków odurzających. Wyobraźnia dzieciaków została rozpalona do czerwoności, jak sami opowiadali nie spodziewali się takich efektów. Miejmy nadzieję, że taką wiedzę i spostrzeżenia zabiorą do domu. Oby nie trzeba było konfrontować tego z rzeczywistością.

Strażniczki miejskie z Referatu Profilaktyki nadzorowały stanowiska przy poszczególnych stacjach w rowerowym torze przeszkód oraz udzielały praktycznych wskazówek z zakresu udzielania podstawowej pomocy medycznej. Zwycięzcy Turnieju Bezpieczeństwa otrzymali pamiątkowe dyplomy i puchary oraz okolicznościowe upominki.