Działania profilaktyczne

Ponad 300 prelekcji w szczecińskich szkołach i przedszkolachPonad 300 prelekcji w szczecińskich szkołach i przedszkolach

Kochanym Paniom ze Straży Miejskiej…To nie żart. Tak zatytułowana jest laurka, jaką w dniu wczorajszym w ramach podziękowań za wspólną zabawę edukacyjną i poprowadzone zajęcia otrzymały strażniczki szkolne z Referatu Profilaktyki .Miłe, wzruszające i utwierdzające panie w przekonaniu ,że ich praca dydaktyczna ma sens.

 Strażniczki miejskie odwiedziły wczoraj Publiczne Przedszkolu nr 58 przy ul. K. Marlicza 26 (6 grup- 135 dzieci). W formie zajęć interakcyjnych poprowadziły blok tematyczny pogadanek na temat prawidłowego zachowania się podczas kontaktu , zabawy z czworonogami na spacerze, podwórku. Są to  prelekcje "Rozumiemy zwierzęta" - Mój przyjaciel Rex”. W formie wspólnych zajęć interakcyjnych strażniczki uczą przedszkolaków jak należy reagować, gdy zaatakuje nas pies, jak się z nim bawić, aby być bezpiecznym.

Przez cały luty 2024 roku profilaktyczki ze Straży Miejskiej przeprowadziły 307 prelekcji dla prawie 3000 uczestników z placówek oświatowych i przedszkolnych. Ciągle prym w ilości prelekcji wiedzie blok tematów związany z cyberprzemocą, te zajęcia dydaktyczne  adresowane są do uczniów szkół podstawowych i średnich .Takich spotkań w lutym odbyło się 37 a udział w nich wzięło prawie 1000 uczniów. Niestety zagrożenia związane z internetową przemocą, hejtem są ciągle na porządku dziennym. O tym, jak się przed takimi niebezpieczeństwami chronić pokazują właśnie miejskie strażniczki. Kolejne bloki tematyczne, jakie realizowane są w placówkach oświatowych to tematy związane z agresją, bezpieczeństwem w domu i poza nim, kontaktach z nieznajomymi. Dla starszych przygotowane są tematy dotyczące odpowiedzialności karnej nieletnich a także dotyczące zadań Straży Miejskiej i jej funkcjonowania w mieście i społeczeństwie.