Działania profilaktyczne

Mini karta rowerowa ze strażniczkami szkolnymiMini karta rowerowa ze strażniczkami szkolnymi

W ostatni, na szczęście słoneczny dzień maja strażniczki miejskie z Referatu Profilaktyki przeprowadzały zajęcia dla przedszkolaków.

 

Były to zajęcia związane z  poruszaniem się jednośladami  tzw."Mini Karta Rowerowa". Nauka przez zabawę ze sprawdzaniem praktycznych umiejętności odbyła się przy ulicy Marlicza 26 w Przedszkolu Publicznym nr 58.W ćwiczeniach wzięło udział 35 przedszkolaków  w wieku 5-6 lat. Na początku spotkania z dziećmi strażniczki przypomniały maluchom najważniejsze informacje związane ze znajomością znaków i przepisów w ruchu drogowym, oczywiście w zakresie i sposobie podawania wiadomości dostosowanym do poziomu słuchaczy. W  części praktycznej przedszkolaki miały za zadanie   przejechać przez tor rowerowy. Jest to pomoc dydaktyczna przywożona przez strażników do placówek oświatowych i wykorzystywana przy tego typu zajęciach. Na koniec spotkania dzieci otrzymały kamizelki odblaskowe i „Mini kartę rowerową”, potwierdzająca pozytywne zaliczenie rowerowego toru przeszkód. Nie jest to oficjalna  karta rowerowa, jaką otrzymują starsze dzieci, od 10 roku życia, ale rodzaj pamiątkowego dyplomu.