Działania profilaktyczne

Lekcje dla dorosłych-strażnicy demonstrują, jak wygląda świat w alkogoglachLekcje dla dorosłych-strażnicy demonstrują, jak wygląda świat w alkogoglach

Strażniczki szkolne z Referatu Profilaktyki SM prowadząc zajęcia z dziećmi i młodzieżą mają do dyspozycji różnego rodzaju pomoce dydaktyczne. Są to gry planszowe plenerowe, tor rowerowy , mini miasteczko ruchu drogowego, które wykorzystywane są  do nauki przez zabawę głównie z młodszą częścią naszej społeczności.

 W zabawach często uczestniczą też dorośli: rodzice, opiekunowie zwłaszcza wtedy, kiedy strażniczki miejskie są zapraszane na różnego rodzaju festyny rodzinne, osiedlowe. I dla dorosłych też przygotowane są „pomoce dydaktyczne”. Największym hitem są alkogogle, które po założeniu dają obraz rzeczywistości symulujący spożycie alkoholu. Taka symulacja przedstawia ostrość widzenia jakby zawartość alkoholu w organizmie wynosiła 1,2 promila. Przejście prosto w takich specjalistycznych okularach nie jest łatwą sztuką, rzut do celu- prawie niemożliwy ! Takie zaburzone przedstawienie rzeczywistości jak po spożyciu alkoholu robi na niektórych dorosłych piorunujące wrażenie ! Wszyscy zgodnie twierdzą ,że nawet sobie nie wyobrażali, że świat może być tak zniekształcony ! To lekcja odpowiedzialności zwłaszcza dla kierowców, którzy niejednokrotnie siadają za kółkiem po spożyciu alkoholu, niestety.

Alkogogle często też chcą przymierzać młodsi i ich wrażenia są podobne, jak dorosłych. Całkowity brak koordynacji ruchów, zniekształcony obraz, zaburzenia motoryczne. Może taka lekcja kiedyś i im się przyda, może wyposażeni w taką wiedzą powstrzymają jakiegoś dorosłego przed wsiadaniem do samochodu po 2,3 piwkach spożytych na rodzinnym grillu…