Działania profilaktyczne

Bezpieczny Senior-Strażnicy miejscy uczą i informują o bezpiecznym zachowaniuBezpieczny Senior-Strażnicy miejscy uczą i informują o bezpiecznym zachowaniu

Strażniczki  miejskie z Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej zazwyczaj prowadzą prelekcje i pogadanki w placówkach oświatowych i przedszkolach, zatem edukują najmłodszą część naszego lokalnego społeczeństwa. Wczorajsze spotkanie w Klubie Delta odbyło się z udziałem starszej publiczności, ale jakże młodej duchem !

 

Na zaproszenie Fundacji Kultury i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże” strażniczki szkolne przygotowały prelekcje dotyczące bezpieczeństwa seniorów w mieście, udział w nim wzięło 45 członków Klubów Seniora „Dąb” i „Wielgowo”.

Już kilka lat temu wraz z Policją ,Strażą Pożarną ,MOPR-em były prowadzone działania strażników miejskich w ramach programu „Vademecum Seniora”, którego celem było promowanie bezpieczeństwa osób starszych, nauka bezpiecznych zachowań i adekwatnych reakcji na ewentualne zagrożenia, przeciwdziałanie zjawiskom patologii a szczególnie zmniejszenie liczby ofiar przestępstw i zapobieganiu popełnianiu wykroczeń przez seniorów.

 

15 kwietnia br. strażniczki miejskie omawiały tematy, które najczęściej związane są z osobami w starszym wieku. To przede wszystkim bezpieczeństwo w ruchu ulicznym i najczęstsze wykroczenia z zakresu nieprzestrzegania przepisów Prawa o Ruchu Drogowym ( przechodzenie ulicy na czerwonym świetle albo w miejscach niedozwolonych, parkowanie na miejscach dedykowanych osobom niepełnosprawnym bez posiadania stosownych uprawnień, blokowanie ścieżek rowerowych przez spacerujących).

Kolejny temat to spalanie odpadów w piecach i pozostałości roślinnych powstałych po porządkach w ogródkach przydomowych i działkach a także składowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Dużo miejsca funkcjonariuszki poświęciły tematom związanych z właściwa opieką nad zwierzętami ( zabezpieczanie psów w miejscach publicznych i sprzątanie po nich nieczystości, obowiązkowego szczepienia swoich pupili przeciwko wściekliźnie) a także zasady chowu gospodarskiego na terenie Gminy Miasto Szczecin ( omówienie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku ). Wiele emocji wzbudzał temat dokarmiania zwierząt ( kaczek , gołębi i kotów) czyli jak  to robić, aby im nie szkodzić i nie uprzykrzać życia swoim sąsiadom.

Profilaktyczki ze Straży Miejskiej omówiły też zasady ulicznego handlu ( głównie płodami rolnymi z własnych działek, ale nie tylko). Tutaj wskazywały możliwości legalnego sposobu takiej działalności , w miejscach do tego przeznaczonych.

 

Spotkanie odbyło się w bardzo przyjaznej atmosferze, uczestniczący w nim seniorzy wykazywali bardzo duże zainteresowanie omawianymi tematami i aktywnie dyskutowali dopytując o najbardziej nurtujące ich kwestie . Miejmy nadzieję, że kolejne grupy „starszej młodzieży” z naszego miasta zainteresuje taka forma spotkania ze Strażą Miejską i zwróci się do niej o przeprowadzenie takich  prelekcje i interaktywnych spotkań.