Działania profilaktyczne

Bezpieczny powrót do szkoły ze strażniczkami szkolnymiBezpieczny powrót do szkoły ze strażniczkami szkolnymi

Zgodnie z corocznym planem i tym razem we wrześniu Strażniczki Miejskie z Referatu Profilaktyki przeprowadziły w szczecińskich placówkach oświatowych prelekcje dotyczące bezpieczeństwa. Ma to związek z powrotem do szkoły i zasadami prawidłowego zachowania w drodze do niej .Podczas spotkań funkcjonariuszki przypominały o następujących zasadach, które tworzą swoisty kodeks pod nazwą „ Bezpiecznie na drodze”

 Uczniowie powinni przyswoić i zapamiętać następujące reguły:

1. Nie chodź na skróty przez miejsca nieznane oraz mało bezpieczne.

2. Jeśli nie ma chodnika, idź poboczem lewą stroną jezdni.

3. Przez jezdnię przechodź w miejscach wyznaczonych pasami.

4. Zatrzymaj się przy krawędzi jezdni, rozejrzyj się, najpierw w lewo, następnie w prawo i jeszcze raz w lewo. Kiedy jesteś pewny, że nic nie nadjeżdża żaden samochód możesz przejść przez jezdnię.

5. Nigdy nie przebiegaj przez jezdnię, nawet gdy jesteś na przejściu dla pieszych i masz zielone światło.

6. Nigdy nie wchodź na jezdnię zza przeszkody: samochód, drzewo.

7. Noś elementy odblaskowe widoczne dla nadjeżdżających kierowców np. umieszczone na plecaku, czy ubiorze zewnętrznym.

8. Pamiętaj aby zachować szczególną ostrożność podczas przechodzenia przez jezdnię: odłóż telefon komórkowy, zamknij książkę, zdejmij słuchawki .

 

We wrześniu profilaktyczki ze Straży Miejskiej przeprowadziły w sumie 77 spotkań i przeszkoliły 1770 uczniów. W październiku zajęcia z tej tematyki są kontynuowane.