Działania profilaktyczne

Bezpieczne ferie: Straż Miejska przypomina i radziBezpieczne ferie: Straż Miejska przypomina i radzi

Aura za oknem nie wskazuje, ale rozpoczynają się ferie zimowe!

 

W naszym województwie potrwają od 13 do 24 lutego. Aby ten wypoczynek był bezpieczny, należy przypomnieć dzieciom i młodzieży podstawowe zasady bezpiecznego spędzania wolnego czasu, zarówno tym, którzy pozostaną w czasie ferii w mieście, jak i tym, którzy wypoczywać będą na zorganizowanych wyjazdach.

 

W związku z tym w szczecińskich szkołach i przedszkolach od stycznia do ostatniego dnia zajęć przed feriami odbyło się szereg spotkań ze Strażą Miejską. Strażniczki szkolne z Referatu Profilaktyki przypominały, jak bezpiecznie „przetrwać” w czasie zimowego wypoczynku. Funkcjonariuszki wspominały o bezpiecznych zabawach podczas wyjazdu w góry, ale także ostrzegały przed kontaktami z osobą obcą w realu, jak i tą wirtualną, poznaną w sieci. Poruszano również kwestię, co robić gdy atakuje nas agresywny pies oraz jak udzielić pierwszej pomocy osobie, która tego potrzebuje. Zrealizowano 171 prelekcji z tematów: „ Bezpieczne ferie ", „Cyberprzemoc”, „Obcy”, „Bezpieczny w domu”, „Rozumiemy zwierzęta” i "Pierwsza pomoc przedmedyczna". W sumie w zajęciach wzięło udział 4913 uczniów z przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.