Działania Strażników Osiedlowych

Wielkanocna pomoc dla ubogich i bezdomnychWielkanocna pomoc dla ubogich i bezdomnych

Podobnie jak w ubiegłym roku, tradycyjne świąteczne śniadanie dla osób w kryzysie bezdomności i ubogich zostało zastąpione paczkami. Ponad 400 osób nie pozostawiono samych sobie w tym wyjątkowym okresie.

Pomimo pandemicznych realiów osoby samotne czy pozbawione dachu nad głową w tym wyjątkowym świątecznym okresie nie zostały pozostawione bez pomocy. Jak co roku, dla potrzebujących przygotowano  420 paczek zawierających żywność z długim terminem przydatności do spożycia.

- Paczki, na których przygotowanie przeznaczone zostało w tym roku 35 000 zł, trafiły do potrzebujących  w środę 13 kwietnia. 

Podobnie jak w poprzednich latach, za koordynację akcji odpowiedzialny był Dom Kultury „Słowianin”. Realizacja zadania odbyła się w partnerstwie z Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej.

I jak co roku szczecińska Straż Miejska pomagała w wydawaniu paczek a ponad trzydziestu osobom, które nie mogły samodzielnie dotrzeć po odbiór paczek z powodu  problemów zdrowotnych, trudności z poruszaniem się paczki dowieźli strażnicy miejscy.Znając od lat miejsca przebywania osób bezdomnych trafili z żywnościową pomocą do pustostanów, altan działkowych.