Działania Strażników Osiedlowych

Nie masz tabliczki z numerem domu, zapłacisz karęNie masz tabliczki z numerem domu, zapłacisz karę

Brak tabliczki z numerem domu to spory problem m.in. dla listonosza czy karetki pogotowia jadącej do nagłego przypadku. Dlatego polskie prawo nakłada na właściciela obiektu obowiązek posiadania takiej tabliczki. Po nowelizacji z 2023 r. przepis mówiący o numerach domów (art. 47b prawa geodezyjnego i kartograficznego) brzmi następująco:

Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu – na ścianie frontowej budynku albo ogrodzeniu tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

Tabliczka z numerem domu jest wymagana przez przepisy, a mimo to nie każdy ją ma. Na szczęście w Szczecinie ten obowiązek jest realizowany w zdecydowanej większości. W 2024 roku strażnicy miejscy przeprowadzili 162 kontrole porządkowe posesji, zwracając uwagę również na ich oznakowanie numerami . W tym zakresie nie stwierdzono zastrzeżeń co do ich widoczności i sposobu umieszczania.

W prawie przewidziano karę za brak tabliczki z numerem domu. Osobie, która jej nie umieści, grozi nagana lub grzywna w wysokości 250 zł. Przed nowelizacją z 2023 r. taka sama kara groziła za brak podświetlenia tabliczki, jednak obecnie ten przepis już nie obowiązuje. Tabliczki nie trzeba zatem podświetlać.