Działania Strażników Osiedlowych

Czy to wąż czy nie wąż?Czy to wąż czy nie wąż?

Na takie pytanie musieli sobie odpowiedzieć strażnicy osiedlowi z Oddziału Prawobrzeże, którzy stanęli w oko w oko z pełzającym stworzeniem.

Patrol pieszy strażników osiedlowych podczas obchodu na osiedlu Słonecznym otrzymał drogą radiową zgłoszenie od dyżurnego operatora SM, aby udać się na ulicę Lnianą. Powodem tego skierowania strażników na tą ulicę było zawiadomienie od mieszkańca o jakimś pełzającym po ulicy wężu albo żmii. Informacja była na tyle dokładna co do lokalizacji, że strażnicy bez trudu odnaleźli to pełzające ( żywe zatem ) zwierzę. No i zaczęły się schody z identyfikacją stworzenia: żmija to czy wąż? A może coś innego? Trzeba złapać, bo jakiś samochód go rozjedzie. W ruch poszły rękawice, karton i na szczęście udało się go złapać. Towarzyszył temu bardzo intensywny, nieprzyjemny zapach padliny. Po konsultacjach z łowczym okazało się, że to cecha charakterystyczna dla zaskrońca, a ten był bardzo okazały.” Zaskroniec zwyczajny – gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych. Zaskrońce występują w całej Europie. Samica jest większa od samca i osiąga średnio długość do 1,5 m, a samiec do 1 m”- tyle encyklopedycznej wiedzy, ale na samym początku interwencji strażnicy mieli dużo wątpliwości co do rodzaju( i intencji) tego pełzacza. Na koniec, zgodnie z sugestią łowczego, spakowany w kartonik zaskroniec został odwieziony na tereny podmokłe w lesie i tam zwrócony naturze.