Piszą o nas

Zima bez ofiarZima bez ofiar

Dla organizacji pozarządowych i służb pomagających osobom bezdomnym w Szczecinie to była długa i bardzo pracowita zima. Szczęśliwie kolejna bez ofiar mrozu.

Miasto od listopada do 8 kwietnia prowadziło Akcję Zima, którą koordynował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, współpracując ze strażą miejską, policją, izbą wytrzeźwień, Strażą Ochrony Kolei, szpitalami i pogotowiem i schroniskami. W ośmiu przytuliskach, prowadzonych przez organizacje pozarządowe, zabezpieczono ponad pół tysiąca miejsc. Skierowano do nich 428 osób z terenu Szczecina, 63 bezdomnych trafiły tam z innych gmin. W obawie przed mrozem bezdomni miejsc w schroniskach często szukali sami. Patrole Pogotowia zimowego, straży miejskiej i policji docierały również do koczowisk wskazywanych przez mieszkańców, by zaproponować bezdomnym bezpieczne schronienie. Jeśli odmawiali, oferowano im gorące posiłki w barze.

- W trakcie tej zimy na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odbyła się jednodniowa ogólnopolska akcja liczenia bezdomnych - mówi Wojciech Dąbrówka, rzecznik MOPR. - W Szczecinie dotarliśmy do 1111 osób. Wydział Spraw Społecznych magistratu wysoko ocenia pracę służb odpowiedzialnych za pomoc bezdomnym w okresie zimy. - Najlepszym dowodem wysokich standardów jest fakt, że w Szczecinie od lat nie zamarzła żadna bezdomna osoba - mówi Małgorzata Olejnik, dyrektor WSS.

Źródło: Kurier Szczeciński, str.14, z dn.27.05.2013r.