Piszą o nas

Jesteś odporny na niewybredne zaczepki? Zostań strażnikiemJesteś odporny na niewybredne zaczepki? Zostań strażnikiem

Tylko figura może nosić szachownicę - takie hasło zachęca do podjęcia pracy w szczecińskiej straży Miejskiej. Zwolniło się aż osiem etatów. Wymagania? Ukończone 21 lat, dobra forma fizyczna, znajomość topografii miasta.

SM w Szczecinie szuka sześciu ludzi do patrolowania ulic i dwóch tzw. strażników szkolnych, którzy pracują głównie na terenie placówek oświatowych, organizują pogadanki z uczniami itd. - Do pracy w szkole wymagane jest wykształcenie wyższe i przygotowanie pedagogiczne - tłumaczy Joanna Wojtach, rzeczniczka szczecińskiej straży miejskiej.

Niekarani, nie za starzy, z prawem jazdy

Strażnicy do zwykłej służby muszą mieć co najmniej średniej wykształcenie. Inne "niezbędne wymagania" to: obywatelstwo polskie, ukończone 21 lat, nienaganna opinia, niekaralność, uregulowany stosunek do służby wojskowej. Mile widziane jest prawo jazdy kat. B. (dodatkowym atutem byłyby uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi), znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym co najmniej podstawową komunikację (niemiecki, angielski), znajomość topografii miasta, brak przeciwwskazań do pracy ze zwierzętami (alergia, lęk). Preferowani będą kandydaci, którzy nie ukończyli 35 lat. Bo strażnik nie siedzi za biurkiem - często interweniuje w niebezpiecznych sytuacjach, ma nocne dyżury, wspólne patrole z policją itd. - Trzeba mieć kondycję fizyczną i psychiczną - podkreśla Wojtach. - Odporność na niewybredne zaczepki, opanowanie i stoicki spokój to pożądane cechy przyszłego funkcjonariusza - dodaje rzeczniczka.

Liczą się kompetencje i podejście do pracy

W komunikacie na stronie internetowej SM zatytułowanym "Tylko figura może nosić szachownicę, czyli nabór do pracy w Straży Miejskiej Szczecin" jest mowa również o innych cechach strażnika: "Lubisz ład i porządek w swoim otoczeniu ? Cenisz czyste miasto? Chciałbyś zmienić nawyki niektórych kierowców? (...) Mile widziane osoby otwarte, kreatywne i komunikatywne. Szukamy ludzi z pasją społecznikowską, którym niestraszne są wyzwania (...)" - W rozmowie kwalifikacyjnej ocenimy kompetencja kandydata i jego podejście do pracy strażnika - mówi Wojtach.

Dlaczego szczecińska SM szuka ludzi, kiedy inne samorządy likwidują np. Białogard) albo przymierzają się do likwidacji swoich straży gminnych i miejskich? Szczecin planuje rozwój "miejskiej policji" (radni przyjęli uchwałę, która zakłada przyrost kilku etatów każdego roku), a przy ul. Klonowica kończy się remont nowej komendy.

Etatów nie przybywa, jest rotacja

- Jesteśmy w trakcie przeprowadzki, ale dodatkowych etatów na razie nie ma. Ograniczenia budżetowe - wyjaśnia Wojtach. - To osiem wakatów to efekt naturalnej rotacji. Ktoś przeniósł się do innej służby, ktoś wybrał zupełnie inną branże. Są też urlopy macierzyńskie. Wojtach zauważa, że od lat SM w Szczecinie utrzymuje podobny poziom zatrudnienia: 140 osób, w tym 20 pracowników administracji. 120 mundurowych jednak nie patroluje ulic. Dziesięciu tworzy referat profilaktyki (szkolny), po kilka osób pracuje w referacie wykroczeń, referacie kontroli i analiz, referacie wodnym. Jest też referat dyżurnych (obsługują telefony alarmowe, koordynują funkcjonowanie miejskich służb). Oprócz komendy głównej SM działają cztery oddziały dzielnicowe: Śródmieście, Północ, Zachód, Prawobrzeże.

Zarobki? Marne

Na jakie zarobki może liczyć strażnik? - Warunki finansowe na pewn0 nie są rekompensatą za tę ciężką służbę - komentuje Wojtach. - Ale są inne atuty: stabilizacja, możliwości awansu, umowa o pracę a nie "śmieciówka" - wylicza rzeczniczka. Początkujący strażnik - aplikant może liczyć na 1,9 zł butto, czyli niespełna 1,5 tys. zł na rękę. Dla porównania - policjant rozpoczynający służbę otrzymuje ponad 2 tys. zł netto. W SM na taką pensję trzeba czekać kilka lat. Pocieszeniem niech będzie to, że strażnicy, tak jak inni urzędnicy, otrzymują tzw. trzynastki, premie, dodatki funkcyjne, nagrody roczne itd.

Jeszcze tydzień na złożenie dokumentów

Nabór do SM Szczecin potrwa do 23 listopada (godz. 14). Jakie dokumenty złożyć? CV, kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, kopie świadectw pracy... Papiery można złożyć osobiście (ul. Klonowica 1b, 71-241 Szczecin) lub wysłać pocztą (SM Szczecin ul. Felczaka 9, 71-417 Szczecin). Na kopercie dopisek "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: strażnik - aplikant w Straży Miejskiej Szczecin". Szczegółowe informacje na stronie internetowej Sm.szczecin.pl (zakładka "Praca w SM").

Źródo: www:szczecin.wyborcza.pl z dn.16.11.2015r.

Cały tekst: http://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/1,34959,19194...