AKTUALNOŚCI

Zostań strażnikiem miejskim! Nabór trwa !Zostań strażnikiem miejskim! Nabór trwa !

Lubisz ład i porządek w swoim otoczeniu ? Cenisz czyste miasto? Chciałbyś zmienić nawyki niektórych kierowców? Zatrudnij się w szczecińskiej Straży Miejskiej!  Poszukujemy chętnych do pracy w naszej jednostce. Mile widziane osoby otwarte, kreatywne i komunikatywne. Szukamy ludzi z pasją społecznikowską, którym niestraszne są wyzwania. Odporność na niewybredne zaczepki , opanowanie i stoicki spokój to pożądane cechy przyszłego funkcjonariusza Straży Miejskiej.

 Szukasz stabilnego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę? Jako funkcjonariusz będziesz dbać o bezpieczeństwo mieszkańców i chronić porządek publiczny w Szczecinie. Straż Miejska Szczecin ogłosiła nabór na  stanowisko : strażnik miejski – aplikant (liczba wolnych stanowisk 5)

Ochrona porządku publicznego, w tym m.in. działania patrolowo-interwencyjne, podejmowanie czynności w przypadku naruszeń przepisów prawa, ochrona mienia oraz życia i zdrowia mieszkańców, zabezpieczanie zgromadzeń i imprez publicznych – to główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku aplikanta. Oferujemy pracę patrolową w terenie, w systemie trzyzmianowym.

Aplikantem straży miejskiej może zostać osoba, która spełnia następujące wymagania formalne: obywatelstwo polskie, wykształcenie co najmniej średnie, sprawność fizyczna i psychiczna predysponująca do pracy w służbach. Kandydat musi mieć ukończone 21 lat, nienaganną opinię, nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, musi mieć również uregulowany stosunek do służby wojskowej. Preferujemy kandydatów na strażnika miejskiego posiadających  prawo jazdy kat.B.

Dodatkowo mile widziane będą m.in.: wykształcenie wyższe (na kierunku administracja, bezpieczeństwo publiczne, ochrona środowiska), a także doświadczenie w pracy na stanowisku związanym ze stosowaniem przepisów prawa, doświadczenie w pracy w firmach lub instytucjach zajmujących się utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego, posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, znajomość języków obcych, wiedza o działalności straży miejskiej i znajomość topografii Szczecina.

Wymagamy umiejętności podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej, umiejętności pracy w grupie oraz odporności na stres .

Oferujemy stabilne zatrudnienie, tak pożądane obecnie na rynku pracy, z wynagrodzeniem zasadniczym 3800 zł brutto, dodatek za wieloletnią pracę (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy, premie motywacyjne w zależności od wyników pracy, system nagród uznaniowych .Po roku zatrudnienia możliwość przedłużenia umowy i awansu na stanowisko młodszego strażnika z podwyższonym wynagrodzeniem „trzynastą pensję”, bezpłatne szkolenia, pakiet świadczeń socjalnych.

Oferty należy składać w terminie do: 16.10.2023 r. do godz. 12.00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Strażnik - aplikant w Straży Miejskiej Szczecin” na adres: 

Sekcja Kadr Straż Miejska 

ul.  Sebastiana Klonowica 1b, 71-241 Szczecin

(Uwaga: liczy się data wpływu do Straży Miejskiej Szczecin)

link do oferty :https://bip.um.szczecin.pl/chapter_11365.asp?soid=EC86E0289A894A5D9FF3192E45ABF5CA