AKTUALNOŚCI

Plan zabezpieczenia imprezy "Żagle 2023" przez Straż Miejską SzczecinPlan zabezpieczenia imprezy "Żagle 2023" przez Straż Miejską Szczecin

PLAN ZABEZPIECZENIA

        imprezy " Żagle 2023" przez  Straż Miejska Szczecin

w dniach 18 - 20 sierpnia 2023 

Przypominamy i apelujemy do wszystkich uczestników, gości, turystów: w celu zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym i uniknięcia przykrych niespodzianek np. po powrocie z imprezy i stwierdzenia braku pojazdu ( bo został np. odholowany przez lawetę ) prosimy o uważne zapoznawanie się z obowiązującą organizacją ruchu, zwracanie uwagi na postawione nowe znaki na czas trwania imprezy i korzystanie ( jeśli to możliwe) z komunikacji transportu publicznego.

 Zaplanowane od dzisiaj   wydarzenie lądowe Żagle 2023 – to wydarzenie o charakterze morskim, które zbliży mieszkańców i turystów do żeglarskiego świata. Cumujące po obu stronach Odry imponujące żaglowce zadbają o morski klimat. Wydarzenie będzie także ogromnym rodzinnym świętem, które będzie obfitowało w ciekawe aktywności – strefy: Food Truck, Craft Beer Zone, Sportu i Dziecięca oraz wesołe miasteczka w tym Holiday Park z największym kołem młyńskim w Polsce.

 

Wydarzenie będzie koncentrowało się głównie na Łasztowni i będzie trwało od 18 do 20 sierpnia. Chcąc zachować płynność ruchu ulicznego wzdłuż ulicy Jana z Kolna, na tarasie Wałów Chrobrego pojawią się stoiska sprzedażowe, a na Placu Mickiewicza przygotowane zostaną strefy aktywności dla dzieci.  Na Łasztowni i Wyspie Grodzkiej będziemy mogli uczestniczyć w koncertach, warsztatach i sportowych zawodach. Muzyka szantowa będzie rozbrzmiewać ze sceny ulokowanej przy pomniku Centaura.

 Zabezpieczenie tak wielkiej imprezy przez wszystkie zaangażowane służby, w tym Straż miejską Szczecin wiąże się z wieloma aspektami ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego. Niestety związane jest to, jak to zwykle bywa przy imprezach masowych, z różnego rodzaju potencjalnymi zagrożeniami, jak :

1.       Zakłócanie porządku publicznego na terenie imprezy.

2.       Nieprawidłowe parkowanie pojazdów na terenach wokół imprezy.

3.       Spożywanie alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi (ogródki piwne).

4.       Możliwość popełniania wybryków o charakterze chuligańskim  oraz niszczenie urządzeń użyteczności publicznej.

5.       Zagrożenie terrorystyczne.

 W tym celu będą podjęte następujące działania:

1. Zapewnienie porządku publicznego w miejscu imprezy ze szczególnym uwzględnieniem terenów przy Odrze .

2. Ograniczenie w maksymalnym stopniu nieprawidłowego parkowanie w obrębie miejsca imprezy.

3. Zapobieganie wybrykom chuligańskim popełnianym przez grupy młodzieży, szczególnie   związanych z wykroczeniami społecznie uciążliwymi.

4. Ujawnianie i ujmowanie sprawców przestępstw i wykroczeń, w tym nieletnich sprawców czynów karalnych lub zagrożonych demoralizacją.

5. Zapobieganie i egzekwowanie przepisów Prawa o Ruchu Drogowym- szczególnie zakaz ruchu i wjazdu.

6. Zapobieganie i egzekwowanie przepisów dot.  niszczenia urządzeń użyteczności  publicznej.

 7. Wspieranie działań służb ochrony na barierach zamykających ruch kołowy. 

SIŁY I ŚRODKI

całkowite zabezpieczenie imprezy  "Żagle2023" + patrole interwencyjne

18.08-20.08.2023

168 strażników miejskich/75 patroli- w systemie rotacyjnym

SIŁY I ŚRODKI - przeznaczone do dyspozycji dyżurnego SM

42 strażników miejskich/21 patroli- w systemie rotacyjnym

2 motorówki codziennie na dwie zmiany / 3 strażników wodnych+policjant

radiowozy- codziennie 21-23, do patrolowania pozostałej części miasta-5-6

 ZADANIA DO SŁUŻBY:

1. Podejmowanie interwencji po ujawnieniu wykroczenia lub ujęcie sprawcy przestępstwa. 

2. Obserwacja terenu na wyznaczonym odcinku oraz informowanie sztabu o wszelkich spostrzeżeniach mających wpływ na bezpieczeństwo i porządek publiczny.

3. Udzielanie niezbędnych informacji oraz pomocy  uczestnikom imprezy np. o punktach  medycznych, informacyjnych, izbie dziecka, itp. lub zwracać się do sztabu o informacje.

4. Zwracanie uwagi i reagowanie na osoby posiadające niebezpieczne przedmioty, w tym  szklane pojemniki /butelki/.

5. Zapewnienie doraźnej ochrony przedstawicielom władz samorządowych i państwowych przebywających na odcinkach patrolowania.

6. Reagowanie na nieprawidłowe parkowanie, włącznie z odholowaniem pojazdów wyczerpujących  znamiona art. 130a  Prawo o Ruchu Drogowym ( patrole wyznaczone do holowania).

7. Obserwacja miejsc sprzedaży alkoholu pod kątem zakupu przez nieletnich.

8. Niedopuszczenie do spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a w szczególności w miejscu odbywania się imprezy.

9. Kontrola punktów handlowo – gastronomicznych pod kątem publicznego odtwarzania muzyki w rejonie imprezy- dotyczy właścicieli punktów, którzy nie mają na to zgody a wystawiają  głośniki na zewnątrz obiektów/.

10.Egzekwowanie od ochrony ogródków piwnych przestrzegania zakazu wynoszenia alkoholu poza miejsce wyznaczone do spożywania.

11. Na koniec działań obowiązkowa kontrola rejonu – sprawdzenie czy nie znajdują się na nim osoby potrzebujące pomocy medycznej czy transportu do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień .