AKTUALNOŚCI

Paczki dla bezdomnych i ubogich z okazji Świąt Bożego NarodzeniaPaczki dla bezdomnych i ubogich z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Podobnie jak w ubiegłym roku, tradycyjna świąteczna Wigilia dla osób w kryzysie bezdomności i ubogich została zastąpione paczkami. Ponad 430 osób nie pozostawiono samych sobie w tym wyjątkowym okresie.

Osoby samotne czy pozbawione dachu nad głową w tym wyjątkowym świątecznym okresie nie zostały pozostawione bez pomocy. Dla potrzebujących przygotowano  430 paczek zawierających żywność z długim terminem przydatności do spożycia. Paczki trafiły do osób ubogich i w kryzysie bezdomności  we wtorek  przed południem, 20 grudnia . Dzień wcześniej z przygotowanych produktów przy ogromnym wsparciu sponsorów i zaangażowaniu wolontariuszy – m.in.uczniów szczecińskich szkół i strażniczek miejskich z Referatu Profilaktyki paczki zostały spakowane i przygotowane do wydawania następnego dnia.

Podobnie jak w poprzednich latach, za koordynację akcji odpowiedzialny był Dom Kultury „Słowianin”. Realizacja zadania odbyła się w partnerstwie z Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej.

I jak co roku szczecińska Straż Miejska pomagała w wydawaniu paczek a ponad pięćdziesięciu osobom, które nie mogły samodzielnie dotrzeć po odbiór paczek z powodu  problemów zdrowotnych, trudności z poruszaniem się- paczki dowieźli strażnicy miejscy. Znając od lat miejsca przebywania osób bezdomnych trafili z żywnościową pomocą do pustostanów, altan działkowych i innych koczowisk.