AKTUALNOŚCI

Kolejny truciciel powietrza ukaranyKolejny truciciel powietrza ukarany

Dbanie o jakość powietrza w mieście to jeden z priorytetów w działaniach służb miejskich. Między innymi strażnicy miejscy podejmują wiele sposobów docierania z informacją do mieszkańców o szkodliwości spalania śmieci, zarówno  w instalacjach grzewczych jak i na własnych działkach czy terenach prywatnych.

Straż miejska dociera z kontrolami do miejsc, które wskazują m.in. mieszkańcy, ale i podejmują działania własne, lokalizując podczas innych interwencji podejrzany dym snujący się po ulicy. Tak było też wczoraj , około godziny 13.00 patrol straży miejskiej Oddział Prawobrzeże interweniował w sprawie błąkającego się psa w Podjuchach. Wracając z interwencji strażnicy zauważyli czarny dym unoszący się nad ulicą Szklaną. Po zlokalizowaniu i dotarciu na miejsce wydobywania się dymu ujawniono mężczyznę, który spalał płyty paździerzowe w specjalnie przygotowanym do spalania pojemniku. Był to metalowy kosz z perforacją, dla lepszego efektu tzw. cugu. Sprawca  został  ukarany mandatem z art. 191 ustawy o Odpadach za termiczne przekształcanie odpadów . Za niefrasobliwość w traktowaniu przepisów zabraniających spalanie odpadów i śmieci bytowych sprawca wykroczenia został ukarany mandatem karnym z art. 191 Ustawy o Odpadach -za termiczne przekształcanie odpadów.