Strona główna

AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI

#
Na ratunek przymarzniętemu łabędziowi
2018-03-02
Ostanie dni i noc z bardzo niskimi temperaturami to okres wzmożonych działań szczecińskiej straży miejskiej. Zewsząd płyną sygnały o osobach potrzebujących pomocy, zwłaszcza osobach bezdomnych. Okazuje się, że i zwierzęta i ptaki mogą potrzebować pomocy w ten szczególny czas, czego dowodem jest wczorajsza wspólna akcja strażników miejskich i strażaków. W godzinach popołudniowych dyżurny SM otrzymał alarmujący sygnał o przymarzniętym łabędziu do tafli rzeki Odry Zachodniej na wysokości ulicy Grobla. Strażnicy natychmiast udali się na miejsce, wcześniej o zdarzeniu została poinformowana straż pożarna. Na miejscu obie służby stwierdziły, że faktycznie na zamarzniętym akwenie siedzi piękny biały łabędź i się nie rusza. Na specjalnych saniach ratowniczych strażacy przybliżyli się do ptaka i uwolnili uwięzionego w okowach lodu. Łabędź po chwili odleciał.
#
Na spacer ...z nożem i amfetaminą
2018-02-27
Spacery, zwłaszcza przed nadchodzącą wiosną, są bardzo pożądane. Tym razem taki relaks nie wyszedł spacerowiczom na zdrowie…
#
Nieletni włamywacz?
2018-02-22
Środek nocy, dość spokojnie przebiegająca nocna służba patrolowa strażników miejskich w centrum miasta i nagle pilne wezwanie od dyżurnego!
#
Fotoradar i traffipax trafiły do Muzeum Techniki i Komunikacji
2018-02-20
W niedzielę 18 lutego zakończył się ostatni etap prac związany z demontażem masztów Crown, na których znajdowały się traffipaxy, czyli urządzenia do rejestrowania przejazdu na włączonym czerwonym świetle. W poniedziałek zostały one przekazane do magazynów Muzeum Techniki i Komunikacji przy ulicy Niemierzyńskiej. We wtorek do muzealnego muzeum zostały dostarczone same urządzenia, które do niedawna spędzały sen z powiek szczecińskim kierowcom, tj. fotoradar Multanowa 6F i dwa tzw. traffipaxy.. Tym samym nastąpił definitywny koniec pewnego rozdziału historii Straży Miejskiej. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin.nr 523/17 z dnia 5 grudnia 2017 r..w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin jednostka organizacyjna Gminy Miasto Szczecin - Straż Miejska Szczecin z siedzibą w Szczecinie, przekazała nieodpłatnie na rzecz samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie składniki majątkowe Gminy Miasto Szczecin. Mimo podejmowania wielu prób zbycia mienia, najpierw składając propozycję użyczenia rejestratorów Policji czy Inspekcji Transportu Drogowego a następnie ogłaszając przetargi na sprzedaż mienia ( w tym jeden tzw. wyprzedażowy o 50%) nie znalazł się nikt zainteresowany. Tym samym urządzenia te trafiły na półkę historii, stając się eksponatami w Muzeum Techniki i Komunikacji.
#
Odblaski na Walentynki
2018-02-14
14 lutego (środa) w godz. 8.00 – 9.00 na placu Grunwaldzkim w Szczecinie przedstawiciele Urzędu Miasta, funkcjonariusze szczecińskiej drogówki, Straży Miejskiej, żandarmerii oraz żołnierze Wielonarodowego Korpusu Północ – Wschód rozdawali przechodniom gadżety z elementami odblaskowymi, poprawiające bezpieczeństwo pieszych na drodze.
#
Parkowanie na kopercie metodą "na gąbkę".
2018-02-02
Dwa dni temu patrol Straży Miejskiej pełniąc służbę patrolową udał się na zgłoszenie dotyczące parkowania dwóch pojazdów na miejscu dla osób niepełnosprawnych przy ul. M. Dąbrowskiej . W zgłoszeniu podano informację, iż w jednym z pojazdów wyłożona jest legitymacja osoby niepełnosprawnej w formie …kserokopii. Po dotarciu na miejsce ujawniono dwa pojazdy należące do tego samego właściciela, który posiada jedną legitymację ważną do 2021 roku a w drugim pojeździe wystawia kartę niezgodnie z art.8 pkt. 3 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z prawem karta winna być wyłożona „(…)w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności”. W celu uniemożliwienia odczytania danych rubryka z datą ważności była przykryta gąbką samochodową. Po ustaleniu właściciela pojazdów strażnicy udali się pod wskazany adres, mężczyzna obcesowo rozmawiał z funkcjonariuszami przez domofon, odmówił wyjaśnienia sprawy posiadania dwóch kart. Zarzucił strażnikom miejskim …zakłócanie miru domowego ! Wobec podejrzenia podrobienia karty osoby niepełnosprawnej, co według prawa jest przestępstwem, na miejsce wezwano patrol policji. Strażnicy zapoznali policjantów ze stanem faktycznym i ponownie udano się pod adres właściciela pojazdów. Tak jak poprzednio ten nie otworzył drzwi i rozmowa toczyła się przez domofon. 31 stycznia dane dotyczące ważności oraz numeru legitymacji oraz nazwisko i imię uzyskano w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie. Okazuje się, iż jedna z legitymacji ( ta przykryta gąbką) utraciła ważność. W przypadku ponownego stwierdzenia nieprawidłowości pojazd w którym widnieje legitymacja bez możliwości odczytania numeru i daty ważności może zostać odholowany.
#
Zimowe obowiązki
2018-01-18
Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.
#
Ogrzewalnia dla osób bezdomnych
2018-01-09
Od 8 stycznia w Szczecinie funkcjonuje Ogrzewalnia dla osób bezdomnych. To kolejne miejsce na mapie miasta, które może pomóc osobom potrzebującym w przetrwaniu trudnego, zimowego okresu.
#
Ruszył odbiór choinek
2018-01-04
Uschnięte drzewko wystarczy zostawić przy pojemniku na odpady komunalne i powiadomić o tym Urząd Miasta lub firmę wywozową. Choinki będą odbierane od mieszkańców miasta do końca lutego.
#
Wigilia dla osób bezdomnych i ubogich 2017
2017-12-21
Już po raz 24 w Domu Kultury Słowianin odbyła się Wigilia dla osób bezdomnych i ubogich mieszkańców Szczecina. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz samorządowych, państwowych, kościoła i stowarzyszeń.