Strona główna

AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI

#
Życzenia Wielkanocne
2019-04-17
Drodzy mieszkańcy naszego miasta!
#
Straż Miejska przypomina o pierwszej obowiązkowej deratyzacji
2019-04-16
Straż miejska przypomina o pierwszej w tym roku obowiązkowej deratyzacji, której termin przypada na 15 do 30 kwietnia
#
Odbiór odpadów zielonych
2019-04-02
Od 1 kwietnia ruszył cotygodniowy odbiór odpadów zielonych Jak co roku przypominamy, iż nie trzeba ponownie zgłaszać usługi odbioru odpadów zielonych, jeżeli usługa była już wykonywana w ubiegłych latach. Prosimy aby z formularza dot. zgłoszeń odpadów zielonych korzystały jedynie osoby, które dopiero zakupiły brązowy pojemnik. Natomiast w przypadku zgłoszeń dodatkowego pojemnika lub innych pytań prosimy korzystać z infolinii ( tel. 91 435 1199). Aktualne harmonogramy dostępne są na stronie ecoszczecin, w zakładce harmonogramy. Zabudowa wielorodzinna Zarządy oraz właściciele nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej zapotrzebowanie na kontenery do gromadzenia odpadów zielonych kierują bezpośrednio do Wykonawcy, który obsługuje dany sektor miasta. Sektor 1 Konsorcjum Firm: TomPol Tomasz Franecki oraz Firma Usługowo Handlowa Wincenty Franecki Kontakt w sprawie zamówień: Iwona Konikowska , tel. 601781364, adres e-mail:tompol@franecki.pl Termin podstawienia kontenera wynosi do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Częstotliwość odbioru odpadów zielonych wynosi: - w okresie od 1. XII - 31.III — 1 x miesiąc (na daną nieruchomość) - w okresie od 1. IV - 30.XI — 16 razy możliwość zamówienia kontenera (na daną nieruchomość) Zabudowa jednorodzinna https://ecoszczecin.pl/harmonogramy/
#
Podziwiać! Nie deptać!
2019-03-07
Wiosna coraz śmielej daje znać o sobie. Ostatnio w postaci krokusów wychylających się z zielonych połaci Jasnych Błoni
#
Kwiaty dla Pań z legalnych punktów sprzedaży
2019-03-07
Już jutro święto wszystkich Pań. Niektórzy Panowie twierdzą, że Kobiety należy darzyć atencją przez cały rok
#
Liczenie osób bezdomnych 2019
2019-02-14
W nocy z 13 na 14 lutego 2019 roku odbyło się ogólnopolskie liczenie osób bezdomnych. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest gminnym koordynatorem badania, przeprowadzono wspólnie ze wszystkimi służbami i instytucjami prowadzącymi działania w ramach Pogotowia Zimowego. Badanie przeprowadzane jest cyklicznie z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej od 2010 roku. Ze względu na dynamiczny charakter zjawiska bezdomności jest ono przeprowadzane co dwa lata w okresie zimowym. Podczas ostatniego badania w 2017 roku na terenie Szczecina przebywało 965 osób bezdomnych. Tegoroczne liczenie zostanie przeprowadzono wieczorem i w nocy z 13 na 14 lutego we wszystkich schroniskach, noclegowniach, mieszkaniach chronionych, izbach wytrzeźwień, szpitalach, Zakładach Opiekuńczo Leczniczych, aresztach śledczych, zakładach karnych oraz w miejscach przebywania osób bezdomnych – tj. pustostanach, altanach na ogródkach działkowych, domkach itp. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przeprowadzili działania wspólnie z przedstawicielami Straży Miejskiej, Policji, Pogotowia Ratunkowego, Miejskiej Izby Wytrzeźwień, organizacji pozarządowych prowadzących schroniska, a także funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei. Określenie liczby osób bezdomnych pozwoli ustalić skalę zjawiska oraz podjąć działania, które mają na celu ograniczenie negatywnych skutków bezdomności.
#
Odprawa roczna Straży Miejskiej Szczecin –podsumowania i plany
2019-02-14
6 lutego na Sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyła się roczna odprawa szczecińskiej Straży Miejskiej. Spotkanie dotyczyło podsumowania wyników pracy strażników w ubiegłym roku. Szczegółowe dane statystyczne można znaleźć tutaj: http://www.sm.szczecin.pl/nasze-dzialania/sprawozdania-roczne-sm. Podsumowanie roku w formie sprawozdania zostało przedstawione Prezydentowi Miasta Szczecin, Piotrowi Krzystkowi, zaproszonym radnym RM Szczecin, radnym osiedlowym, kierownikom jednostek budżetowych współpracujących ze Strażą Miejska, przedstawicielom służb mundurowych i mediom. Drugim z celów odprawy było wyznaczenie zadań i celów Straży Miejskiej na bieżący rok. Prezydent P.Krzystek podziękował strażnikom za ich dotychczasową służbę na rzecz mieszkańców, a następnie określił priorytety działań i główne kierunki pracy formacji w roku 2019. Zadania dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej Szczecin, którzy w celu poprawy porządku publicznego oraz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców szczególną uwagę muszą zwrócić na: Poprawę jakości życia poprzez : 1. Czystość miasta- egzekwowanie przepisów związanych z utrzymaniem czystości z uwzględnieniem obowiązującego prawa miejscowego 2. Czystość powietrza- ochronę środowiska, w tym eliminowanie powstawania dzikich wysypisk śmieci oraz spalania odpadów – poprzez prowadzenie szerokiej kontroli i edukacji na tym obszarze 3. Utrzymanie drożności ciągów komunikacyjnych i kontrolę prawidłowości parkowania pojazdów- egzekwowanie przepisów ruchu drogowego ze zwróceniem szczególnej uwagi na nieprawidłowe parkowanie pojazdów poprzez wzmożone kontrole. Integrację działań z mieszkańcami poprzez współpracę z Radami Osiedli.
#
Złapani na gorącym uczynku
2019-02-08
Drogo kosztowała „niefrasobliwość” pewnych dwóch mężczyzn, którzy postanowili zaoszczędzić na utylizacji odpadów…. Czwartkowy objazd północnymi dzielnicami miasta dla strażników miejskich z Oddziału Północ zakończył się dość nieoczekiwaną interwencją. Podczas przejazdu ulicą Szosa Polska patrol Straży Miejskiej zwracał uwagę na czystość pasa drogowego przy prowadzonych na tym terenie budowach. Często bowiem wyjeżdżające z placów budów ciężarówki czy też inny ciężki sprzęt budowlany zanieczyszczają drogi, stanowiąc zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Około południa strażnicy po skontrolowaniu wyznaczonego obszaru chcieli zrobić tzw. nawrotkę w okolicach sklepu dyskontowego usytuowanego przy kontrolowanej ulicy. Uwagę funkcjonariuszy zwróciła pewna niecodzienna sytuacja. W biały dzień, w środku dnia na tyłach sklepu dwaj mężczyźni za pomocą szpadli wyrzucali odpady zgromadzone na samochodzie ciężarowym. Były to odpady poremontowe: gruz, zbite tynki. Zaskoczeni obecnością strażników, którzy złapali ich na gorącym uczynku podczas nielegalnej „utylizacji” nie mieli nic na swoje usprawiedliwienie. Na sprawców tego czynu zostały nałożone mandaty karne, sprawiedliwie dla każdego po jednym - w najwyższej, przewidzianej prawem, wysokości. To nie koniec kary, jaka ich spotkała. Wysypany już za sklepem gruz musieli z powrotem załadować na pakę swojego samochodu i posprzątać zanieczyszczony teren. Zrobili to w obecności strażników. Złożyli też obietnicę, iż tym razem odpady będą zutylizowane legalnie.
#
Kondolencje
2019-01-18
„Ludzie żyją tak długo, jak długo inni pielęgnują pamięć o nich...”
#
Co zrobić ze świąteczną choinką?
2019-01-03
Od stycznia 2019 roku do końca lutego odbierane będą z naszych domów świąteczne choinki.