PROFILAKTYKA

Strażnicy SzkolniStrażnicy Szkolni

Referat Profilaktyki Straży Miejskiej Szczecin
ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin

tel. +48 91 44 27 623
fax +48 91 44 27 615

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

Strażnicy sprawujący opiekę nad placówkami edukacyjnymi Szczecina

 • Oddział Prawobrzeże - Przedszkola i Szkoły
 • młodszy strażnik Agata Samolej
 • starszy strażnik Marta Kaźmierczak


 • Oddział Śródmieście - Szkoły
 • specjalista Emilia Stryjniak
 • starszy specjalista Sylwia Makowska
 • Oddział Północ - Szkoły
 • starszy specjalista Sylwia Makowska
 • specjalista Emilia Stryjniak
 • Oddział Zachód - Szkoły
 • starszy inspektor Monika Janczak - Krzysiek
 • aplikant Małgorzata Nowicka