PROFILAKTYKA

Działania profilaktyczneDziałania profilaktyczne

#
Strażnik Gryfuś uczy najmłodszych "ABC ruchu drogowego "
2017-10-17
Najłatwiej i najefektywniej uczyć poważnych zasad ruchu drogowego przez …wspólną zabawę z najmłodszymi. Tym razem były to prawie 300 przedszkolaków w jednym miejscu! W dniu 16.10.2017 r. Strażniczki z Referatu Profilaktyki wzięły udział w organizowanej przez Dom Kultury "Słowianin" cyklicznej imprezie edukacyjnej skierowanej do szczecińskich przedszkolaków pt. "Bezpieczny przedszkolak". Od lat współpracujemy z organizatorem tego przedsięwzięcia, przez zabawę i rekwizyty najmłodsi poznają najważniejsze poruszania się w mieście. To swoisty „drogowy elementarz”. Straż Miejska podczas festynu doskonaliła u dzieci znajomość zasad bezpieczeństwa i przepisów ruchu drogowego. Dzieci miały możliwość poćwiczyć przechodzenie przez przejście dla pieszych dzięki mobilnemu miasteczku ruchu drogowego. W całym przedsięwzięciu Strażniczkom pomagał GRYFUŚ (maskotka Szczecińskiej Straży Miejskiej). Strażniczki były mile zaskoczone, ponieważ okazało się, że przedszkolaki doskonale znają przepisy i zasady korzystania z "zebry". Na koniec na ręce każdego malucha pojawiła się pieczątka ze znakiem "przejście dla pieszych" oraz słodki upominek.
#
Współpraca ze szczecińskim Schroniskiem dla Nieletnich
2017-10-06
Dnia 28 września 2017 roku strażniczki szkolne uczestniczyły w szkoleniu zorganizowanym przez Dyrektora Schroniska dla Nieletnich w Szczecinie Pana Pawła Radziszewicza. Tematem szkolenia było postępowanie w sytuacjach kryzysowych z nieletnimi. Szkolenie odbyło się w Schronisku dla Nieletnich na ulicy Modrej w Szczecinie.
#
NIE UFAJ NIEZNAJOMYM!
2017-09-25
W związku z powrotem do szkoły dzieci oraz okresem jesienno-zimowym Strażniczki Miejskie z Referatu Profilaktyki przeprowadzają w szkołach i przedszkolach pogadanki, podczas których tłumaczoną uczniom kto to jest osoba obca oraz w jaki sposób zachować bezpieczeństwo w kontaktach z osobami nieznajomymi. Strażniczki pokazują plansze edukacyjne na podstawie których uświadamiają najmłodszym niebezpieczne skutki, wynikające z kontaktów z osobami obcymi: - nie ufaj obcym ludziom, np. nie przyjmuj od nich słodyczy, zabawek - nie odchodź od domu namawiany przez osoby obce - nie zdradzaj sekretów rodzinnych - nie otwieraj drzwi pod nieobecność rodziców lub starszego rodzeństwa - nie wsiadaj do samochodu osoby nieznajomej. Funkcjonariuszki uczulają również o zagrożeniu jakie mogą stanowić niezabezpieczone klucze na szyi dziecka.
#
Bezpiecznie na drodze.
2017-09-22
W dniu 19.09.2017r. Strażniczki Szkolne z Referatu Profilaktyki przeprowadziły w Państwowej Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 67 w Szczecinie zajęcia z bezpieczeństwa na drodze. Uczniowie obejrzeli film "Przygody WOOSHA" dzięki któremu łatwiej im było przyswoić sobie zasady zachowania na drodze zarówno jako pieszy i rowerzysta. Po spotkaniu dzieci otrzymały plany lekcji oraz pieczątkę na rękę z wizerunkiem znaku "Przejście dla pieszych".
#
Już wiem. . . Jak bezpiecznym być na drodze.
2017-09-22
W dniach 12 - 19.09.2017r. w Szkole Podstawowej Nr 11 w Szczecinie odbyło się spotkanie ze Strażniczkami Miejskimi z Referatu Profilaktyki. Funkcjonariuszki przypomniały uczniom klas I - III zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz jak właściwie zachować się jako uczestnik ruchu drogowego.
#
Bezpieczna droga do szkoły
2017-09-22
W dniach 21-22.09.2017 w SP 51 na ul. Jodłowej odbyły się zajęcia na temat bezpieczeństwa na drodze. W prelekcjach brały udział dzieci z klas "0" oraz pierwszoklasiści. Strażniczki Miejskie z Referatu Profilaktyki wyszły z dziećmi na przejście dla pieszych, gdzie zostały powtórzone zasady bezpiecznego przechodzenia przez tzw. "zebrę". W zajęciach wzięło udział 130 uczniów.
#
"Osów w kwiatach"
2017-09-22
W dniu 09.09.2017r. Rada Osiedla Osów zorganizowała festyn osiedlowy pt. "Osów w kwiatach". Impreza odbyła się na terenie boiska przy ul.Wiśniowej. Głównym tematem spotkania była integracja mieszkańców. Jednym z zaproszonym gości była Straż Miejska. Funkcjonariuszki spełniały marzenia najmłodszych i wyczarowywały różne rzeczy z balonów.
#
Strażniczki Szkolne uczestniczą w półkoloniach
2017-07-04
26 czerwca rozpoczęły się wakacje w mieście. Z tego powodu wiele placówek oświatowych zorganizowało wypoczynek dla dzieci w miejscu ich zamieszkania. Jedną ze szkół, która prowadzi półkolonie jest Szkoła Podstawowa Nr 18, tam też Strażniczki Miejskie odwiedziły dzieci, z którymi przeprowadziły pogadankę odnośnie bezpieczeństwa w czasie pobytu na zgrupowaniu. Ponadto funkcjonariuszki przypomniały o zasadach wypoczynku nad wodą oraz w górach. Na zakończenie każde z uczestników otrzymało kolorowankę oraz pamiątkową pieczątkę.
#
Strażnicy szkolni zakończyli rok szkolny, ale wakacji nie mają...
2017-06-28
Nadeszły wakacje, tak długo oczekiwane przez wszystkich uczniów. Rok szkolny 2016/2017 przechodzi do historii, to dobry moment na podsumowanie działań strażników miejskich z Referatu Profilaktyki, tzw. strażników szkolnych. W Szczecińskiej Straży Miejskiej pracuje – już 10 lat - ośmiu profilaktyków. Tak się składa ,że to żeński odłam szczecińskiej formacji. Wszystkie panie pracujące z dziećmi i młodzieżą są do tego przygotowane: mają ukończone studia pedagogiczne i posiadają kwalifikacje pozwalające im pracować z dziećmi. W roku szkolnym 2016/2017 osiem strażniczek współpracowało z większością placówek oświatowych w naszym mieście w grupach wiekowych od przedszkola, poprzez szkoły podstawowe, gimnazja do liceum i technikum. Zajęcia prowadziły też w świetlicach środowiskowych, placówkach szkolno-wychowawczych i w pogotowiu opiekuńczym. To był bardzo pracowity rok szkolny. Praca z dziećmi jest bardzo absorbująca, wymagająca i odpowiedzialna. Strażniczki często spotykają się z problemami uczniów, które starają się rozwiązywać wraz z dyrekcją i pedagogami w danej placówce. Nieraz towarzyszyły im skrajne emocje: radość z sukcesów pedagogicznych, ale i smutek, zwłaszcza podczas konfrontacji z trudnymi sytuacjami życiowymi w domach niektórych uczniów. Praca strażnika szkolnego to przede wszystkim działania o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym. Funkcjonariuszki prowadziły zajęcia w formie prelekcji, pogadanek, zabaw interakcyjnych. Realizowane były różne tematy, w zależności od zainteresowania konkretnej placówki danym zagadnieniem. Pojawiały się tematy sezonowe ( „Bezpieczna droga do szkoły”, ‘Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne wakacje”,), jak i tematy aktualne przez cały rok: „Cyberprzemoc”, „Ekologia”, „Agresja”, „Obcy”, „Rozumiemy zwierzęta” „Nikotyna, legalny narkotyk”, „Pierwsza pomoc”, „Odpowiedzialność karna”, „Bezpieczny w domu”. W sumie w mijającym roku szkolnym strażnicy z Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej Szczecin przeprowadzili 1457 prelekcji różnego typu w których wzięło udział 34.685 uczniów! Praca z uczniami to nie wszystkie działania profilaktyków ze Straży Miejskiej. Zebrania z rodzicami uczniów, asysty dla pedagogów z poszczególnych szkół, rozmowy dyscyplinujące z uczniami, kontrole otoczenia placówek oświatowych (1094 w całym roku szkolnym),oraz udział w imprezach rekreacyjnych: festynach, jubileuszach, pokazach, zabezpieczeniach dopełniają obrazu pracy strażników szkolnych. Uczniowie udali się na zasłużone wakacje a strażnicy szkolni…wakacji nie mają. Teraz pojawiać się będą w miejscach chętnie odwiedzanych przez młodzież: parki, kąpieliska, polany rekreacyjne w trosce o ład, porządek i bezpieczeństwo najmłodszej części naszego lokalnego społeczeństwa. Funkcjonariuszki będzie też można spotkać na półkoloniach, na które są zapraszane przez organizatorów tej formy wypoczynku i zabawy.
#
WKRÓTCE WAKACJE
2017-06-27
W dniu 22 czerwca w Przedszkolu Publicznym Nr 32 odbyło się cykliczne spotkanie przedszkolaków ze Strażniczkami Miejskimi.Tym razem funkcjonariuszki tłumaczyły dzieciom jakie zagrożenia niesie za sobą korzystanie z "dzikich" kąpielisk oraz jak bezpiecznie bawić się nad wodą.Strażniczki przypomniały również najmłodszym o zasadach jakie obowiązują podczas pobytu w górach oraz co zrobić gdy zaczepia nas osoba obca.Na zakończenie, każde z dzieci otrzymało pamiątkową pieczątkę ze słoneczkiem.