PROFILAKTYKA

Działania profilaktyczneDziałania profilaktyczne

#
VIII Kampania Białej Wstążki
2017-12-01
24 listopada Strażniczki Miejskie z Referatu Profilaktyki wzięły udział w Konferencji otwierającej VIII Kampanię Białej Wstążki. Tegoroczny temat to "W sieci przemocy". Podczas konferencji omawiane były zagrożenia, które każdy może napotkać korzystając z internetu. Poruszone zostały również zagadnienia związane z wpływem cyberprzemocy na młody umysł oraz zagrożenia związane z grupami psychomanipulacyjnymi funkcjonującymi w sieci. Konferencja skierowana była do przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, placówek ochrony zdrowia, oświaty, wymiaru sprawiedliwości oraz osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy.
#
W Sieci zła
2017-11-13
W dniach 7 - 8 listopada Strażniczki z Referatu Profilaktyki przeprowadziły w Szkole Podstawowej Nr 68 zajęcia dotyczące "Cyberprzemocy". W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas IV. Funkcjonariuszki zaznajomiły najmłodszych z formami cyberprzemocy to jest: - nękanie, szantażowanie z użyciem Sieci, - nagrywanie niechcianych filmów oraz robienie zdjęć bez zgody drugiej osoby - publikowanie w internecie lub rozsyłanie przy użyciu telefonu komórkowego ośmieszających zdjęć - podszywanie się w Sieci za kogoś innego. Celem zajęć było uświadomienie uczniom jakie konsekwencje może mieć cyberprzemoc zarówno dla sprawcy jak i samej ofiary. Dzieci zostały poinstruowane jak się zachować gdy są ofiarą lub świadkiem internetowej przemocy oraz gdzie szukać pomocy.
#
Rozstrzygnięcie konkursu dotyczącego bezpieczeństwa w ruchu drogowym
2017-10-20
W dniu 12 października 2017r. Strażniczki Miejskie z Referatu Profilaktyki zostały zaproszone do Szkoły Podstawowej Nr 35 w Szczecinie w celu wzięcia udział w rozstrzygnięciu konkursu dotyczącego bezpieczeństwa. Funkcjonariuszki wręczyły nagrody najlepszym klasom oraz wyróżnionym osobom z poszczególnych klas. Konkurs był uwieńczeniem przeprowadzonych zajęć z bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
#
Strażnik Gryfuś uczy najmłodszych "ABC ruchu drogowego "
2017-10-17
Najłatwiej i najefektywniej uczyć poważnych zasad ruchu drogowego przez …wspólną zabawę z najmłodszymi. Tym razem były to prawie 300 przedszkolaków w jednym miejscu! W dniu 16.10.2017 r. Strażniczki z Referatu Profilaktyki wzięły udział w organizowanej przez Dom Kultury "Słowianin" cyklicznej imprezie edukacyjnej skierowanej do szczecińskich przedszkolaków pt. "Bezpieczny przedszkolak". Od lat współpracujemy z organizatorem tego przedsięwzięcia, przez zabawę i rekwizyty najmłodsi poznają najważniejsze poruszania się w mieście. To swoisty „drogowy elementarz”. Straż Miejska podczas festynu doskonaliła u dzieci znajomość zasad bezpieczeństwa i przepisów ruchu drogowego. Dzieci miały możliwość poćwiczyć przechodzenie przez przejście dla pieszych dzięki mobilnemu miasteczku ruchu drogowego. W całym przedsięwzięciu Strażniczkom pomagał GRYFUŚ (maskotka Szczecińskiej Straży Miejskiej). Strażniczki były mile zaskoczone, ponieważ okazało się, że przedszkolaki doskonale znają przepisy i zasady korzystania z "zebry". Na koniec na ręce każdego malucha pojawiła się pieczątka ze znakiem "przejście dla pieszych" oraz słodki upominek.
#
Współpraca ze szczecińskim Schroniskiem dla Nieletnich
2017-10-06
Dnia 28 września 2017 roku strażniczki szkolne uczestniczyły w szkoleniu zorganizowanym przez Dyrektora Schroniska dla Nieletnich w Szczecinie Pana Pawła Radziszewicza. Tematem szkolenia było postępowanie w sytuacjach kryzysowych z nieletnimi. Szkolenie odbyło się w Schronisku dla Nieletnich na ulicy Modrej w Szczecinie.
#
NIE UFAJ NIEZNAJOMYM!
2017-09-25
W związku z powrotem do szkoły dzieci oraz okresem jesienno-zimowym Strażniczki Miejskie z Referatu Profilaktyki przeprowadzają w szkołach i przedszkolach pogadanki, podczas których tłumaczoną uczniom kto to jest osoba obca oraz w jaki sposób zachować bezpieczeństwo w kontaktach z osobami nieznajomymi. Strażniczki pokazują plansze edukacyjne na podstawie których uświadamiają najmłodszym niebezpieczne skutki, wynikające z kontaktów z osobami obcymi: - nie ufaj obcym ludziom, np. nie przyjmuj od nich słodyczy, zabawek - nie odchodź od domu namawiany przez osoby obce - nie zdradzaj sekretów rodzinnych - nie otwieraj drzwi pod nieobecność rodziców lub starszego rodzeństwa - nie wsiadaj do samochodu osoby nieznajomej. Funkcjonariuszki uczulają również o zagrożeniu jakie mogą stanowić niezabezpieczone klucze na szyi dziecka.
#
Bezpiecznie na drodze.
2017-09-22
W dniu 19.09.2017r. Strażniczki Szkolne z Referatu Profilaktyki przeprowadziły w Państwowej Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 67 w Szczecinie zajęcia z bezpieczeństwa na drodze. Uczniowie obejrzeli film "Przygody WOOSHA" dzięki któremu łatwiej im było przyswoić sobie zasady zachowania na drodze zarówno jako pieszy i rowerzysta. Po spotkaniu dzieci otrzymały plany lekcji oraz pieczątkę na rękę z wizerunkiem znaku "Przejście dla pieszych".
#
Już wiem. . . Jak bezpiecznym być na drodze.
2017-09-22
W dniach 12 - 19.09.2017r. w Szkole Podstawowej Nr 11 w Szczecinie odbyło się spotkanie ze Strażniczkami Miejskimi z Referatu Profilaktyki. Funkcjonariuszki przypomniały uczniom klas I - III zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz jak właściwie zachować się jako uczestnik ruchu drogowego.
#
Bezpieczna droga do szkoły
2017-09-22
W dniach 21-22.09.2017 w SP 51 na ul. Jodłowej odbyły się zajęcia na temat bezpieczeństwa na drodze. W prelekcjach brały udział dzieci z klas "0" oraz pierwszoklasiści. Strażniczki Miejskie z Referatu Profilaktyki wyszły z dziećmi na przejście dla pieszych, gdzie zostały powtórzone zasady bezpiecznego przechodzenia przez tzw. "zebrę". W zajęciach wzięło udział 130 uczniów.
#
"Osów w kwiatach"
2017-09-22
W dniu 09.09.2017r. Rada Osiedla Osów zorganizowała festyn osiedlowy pt. "Osów w kwiatach". Impreza odbyła się na terenie boiska przy ul.Wiśniowej. Głównym tematem spotkania była integracja mieszkańców. Jednym z zaproszonym gości była Straż Miejska. Funkcjonariuszki spełniały marzenia najmłodszych i wyczarowywały różne rzeczy z balonów.