AKTUALNOŚCI

Sezon rowerowy otwarty. Straż Miejska przypomina o pierwszeństwie i bezpieczeństwie na ścieżkach rowerowych.Sezon rowerowy otwarty. Straż Miejska przypomina o pierwszeństwie i bezpieczeństwie na ścieżkach rowerowych.

Dnia 01 marca oficjalnie rower miejski wrócił na ulice Szczecina. Niektórzy rowerzyści już dawno wyciągnęli swoje bicykle i poruszają się nimi. Aby odbywało się to przyjemnie, bez zakłóceń a przede wszystkim bezpiecznie, szczecińska Straż Miejska przypomina:

Droga dla rowerów (określenie z Prawa o ruchu drogowym), także: ścieżka rowerowa (określenie występujące w prawie budowlanym). Według prawa o ruchu drogowym: droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi (Pas rowerowy, oznaczony kolorem czerwonym i znakiem poziomym P-23, znak pionowy: C-13 - Droga dla rowerów, droga pieszo-rowerowa bez i z separacją ruchu C-13/C-16) oraz oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ważne dla rowerzystów: pasy rowerowe mają dokładnie taką samą funkcję i znaczenie prawne jak drogi dla rowerów. Nie wolno jechać ani chodnikiem ani jezdnią, wzdłuż których prowadzi pas rowerowy. Z drugiej strony, pasy nie są odseparowane od ruchu samochodowego tak dobrze jak wydzielone ścieżki, dlatego konieczne jest na nich zachowanie większej ostrożności.

Ważne dla pieszych: pieszemu nie wolno poruszać się po drodze dla rowerów. Od tej zasady jest jednak wyjątek. Artykuł 11 Prawa o Ruchu Drogowym mówi, że pieszy może korzystać z drogi dla rowerów w przypadku: braku chodnika lub pobocza, niemożności korzystania z chodnika lub pobocza (np. prowadzenie robót drogowych na chodniku). W takiej sytuacji pieszy może spacerować po drodze dla rowerów jednak jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa rowerowi.

Ważne dla kierowców samochodów: wąski pas koło chodnika to nie pobocze. Nie wolno po nim ani jechać, ani na nim parkować. Strażnicy miejscy ostrzegają, że zatrzymanie pojazdu na drodze dla rowerów jest naruszeniem art. 49 ust. 1 pkt 11 Prawa o ruchu drogowym i może skutkować nałożeniem mandatu karnego w wysokości 100 złotych. W przypadku zaistnienia realnego zagrożenia bezpieczeństwa poruszającego się rowerzysty, który napotyka przeszkodę w postaci zaparkowanego na drodze rowerowej pojazdu straż miejska i policja może odholować pojazd na koszt właściciela. To znacznie uszczupla kieszeń sprawcy, w sumie o ponad 500 złotych.

W trosce o własne finanse, ale przede wszystkim dbając o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego warto to zapamiętać. Przejażdżka rowerem powinna być przyjemnością a nie torem przeszkód.