AKTUALNOŚCI

Plan zabezpieczenia Finału Regat Wielkich Żaglowców przez Straż Miejską SzczecinPlan zabezpieczenia Finału Regat Wielkich Żaglowców przez Straż Miejską Szczecin

Cele i zadania :

 1. Zapewnienie porządku publicznego w miejscu imprezy ( podejmowanie interwencji po ujawnieniu wykroczeń lub ujęcia sprawców zakłócania porządku publicznego, obserwacja terenu na wyznaczonych odcinkach, przekazywanie informacji i spostrzeżeń mających wpływ na bezpieczeństwo i porządek publiczny)
 2. Ograniczanie w maksymalnym stopniu nieprawidłowego parkowania w obrębie i na terenie imprezy ( częściowo zmieniona organizacja ruchu!)
 3. Zapobieganie wybrykom chuligańskim ( także popełnianym przez grupy młodzieży), szczególnie związanych z wykroczeniami społecznie uciążliwymi
 4. Ujawnianie i ujawnianie sprawców przestępstw i wykroczeń, w tym nieletnich sprawców czynów karalnych lub zagrożonych demoralizacją
 5. Zapobieganie i egzekwowanie przepisów związanych z bezpieczeństwem na wodzie ( Referat Wodny Straży Miejskiej, 8 łodzi w systemie rotacyjnym będzie zabezpieczać Regaty od strony wody)
 6. Działania prewencyjne i egzekwowanie przepisów dotyczących niszczenia urządzeń użyteczności publicznej
 7. Wspieranie działań służb ochrony imprezy, współdziałanie z Policją i innymi podmiotami.
 8. Udzielanie niezbędnych informacji oraz pomocy uczestnikom imprezy o punktach informacyjnych, medycznych, sanitarnych, miejscach zbiórek osób zaginionych itp.
 9. Obserwacja miejsc sprzedaży alkoholu pod kątem zakupu wyrobów procentowych przez nieletnich
 10. Kontrola punktów handlowo-gastronomicznych pod kątem publicznego odtwarzania muzyki w rejonie imprezy-wymagane zgody organizatora
 11. Egzekwowanie od ochrony tzw. ogródków piwnych przestrzegania zakazu wynoszenia alkoholu poza miejsce wyznaczone do jego spożywania
 12. Kontrola rejonu pod kątem rozpoznania potrzeb osób wymagających pomocy medycznej lub transportu do Miejskiej Izby Wytrzeźwień.

Przypominamy i apelujemy do wszystkich uczestników, gości, turystów: w celu zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym i uniknięcia przykrych niespodzianek np. po powrocie z imprezy i stwierdzenia braku pojazdu ( bo został np. odholowany przez lawetę ) prosimy o uważne zapoznawanie się z obowiązującą organizacją ruchu, zwracanie uwagi na postawione nowe znaki na czas trwania imprezy, niejeżdżenie na tzw. pamięć.

Podczas finału Regat w dniach 5-8 sierpnia 2017 w działaniach zabezpieczających weźmie udział 270 strażników miejskich ( w systemie rotacyjnym), ponad 30 pojazdów i wszystkie łodzie Referatu Wodnego.