AKTUALNOŚCI

Pierwsze kontrole i pierwsze mandaty za spalanie śmieci w piecachPierwsze kontrole i pierwsze mandaty za spalanie śmieci w piecach

Rozpoczął się nowy sezon grzewczy, jeszcze nie wszyscy i nie wszędzie rozpalają swoje piece, ale z każdym dniem przybywa posesji, na których ruszyło już ogrzewanie za pomocą spalania opału w instalacjach grzewczych .Dobrze, jeśli jest to opał legalny i przeznaczony do termicznej obróbki. Gorzej, jeśli do pieców trafiają śmieci.

Strażnicy miejscy od początku września rozpoczęli pierwsze kontrole na mocy upoważnień wydanych przez Prezydenta Miasta Szczecin. Ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada m.in. na prezydentów miast szeroko sformułowany obowiązek sprawowania kontroli, przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska. Celem realizacji tego obowiązku prezydent może upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych podległych mu pracowników lub funkcjonariuszy straży gminnych. Kontrolujący jest uprawniony m.in. do wstępu na teren nieruchomości (mieszkania). Jakkolwiek uprawnienie do przeprowadzenia kontroli wynika z ustawy Prawo o ochronie środowiska (art. 379 ustawy) to de facto kontrola dotyczyć będzie w tym wypadku tego, czy respektowany jest zakaz spalania odpadów w piecach zainstalowanych w domach. Zakaz ten wynika z przepisów Ustawy o odpadach i posiłkowo stosowanych przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którymi spalanie odpadów w tradycyjnym piecu domowym jest niedozwolone.

Kontrole przeciwdziałać mają spalaniu śmieci w piecach domowych. Imienne upoważnienia do ich przeprowadzania oraz do wejścia na teren prywatny, w tym do domów i mieszkań, posiada na chwilę obecną 48 strażników Pierwsze kontrole odbyły się w dzielnicy Pomorzany, Pogodno, Śródmieście, Dąbie, Wyspa Pucka, Gumieńce, Niebuszewo w domach w zabudowie wolnostojącej. Takich kontroli od 1 września br. przeprowadzono 77 ,w większości nie wykazały one żadnych nieprawidłowości. Pierwsze rozruchy pieców przy jeszcze nieprzepalonych a często zawilgoconych kominach powodowały zadymienia łudząco podobne do spalania odpadów. Przeprowadzone kontrole wykazały jednak, iż nie we wszystkich przypadkach palono w piecach dozwolonym opałem. W 5 przypadkach kontrole zakończyły się nałożeniem mandatów karnych za palenie śmieci .Właściciele posesji nie robili żadnych problemów i wpuścili kontrolerów do środka.

Przypominamy Uniemożliwienie przeprowadzenia czynności kontrolnych to przestępstwo. Przepis art. 225 Kodeksu Karnego typizuje w § 1 utrudnianie lub udaremnianie czynności służbowych osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska.

W poprzednim sezonie grzewczym strażnicy miejscy przeprowadzili ponad 2988 interwencji i kontroli w tym zakresie. Co dziesiąta kontrola wykazała, że w piecach palone były odpady np. płyty wiórowe, paździerzowe, resztki mebli i odpady komunalne.

Za spalanie odpadów grozi mandat w wysokości do 500 zł lub grzywna do 5 tys. zł, gdy sprawa trafi do sądu.