AKTUALNOŚCI

Parkowanie na kopercie metodą "na gąbkę".Parkowanie na kopercie metodą "na gąbkę".

Dwa dni temu patrol Straży Miejskiej pełniąc służbę patrolową udał się na zgłoszenie dotyczące parkowania dwóch pojazdów na miejscu dla osób niepełnosprawnych przy ul. M. Dąbrowskiej. W zgłoszeniu podano informację, iż w jednym z pojazdów wyłożona jest legitymacja osoby niepełnosprawnej w formie …kserokopii. Po dotarciu na miejsce ujawniono dwa pojazdy należące do tego samego właściciela, który posiada jedną legitymację ważną do 2021 roku a w drugim pojeździe wystawia kartę niezgodnie z art.8 pkt. 3 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z prawem karta winna być wyłożona „(…)w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności”. W celu uniemożliwienia odczytania danych rubryka z datą ważności była przykryta gąbką samochodową.

Po ustaleniu właściciela pojazdów strażnicy udali się pod wskazany adres, mężczyzna obcesowo rozmawiał z funkcjonariuszami przez domofon, odmówił wyjaśnienia sprawy posiadania dwóch kart. Zarzucił strażnikom miejskim …zakłócanie miru domowego!

Wobec podejrzenia podrobienia karty osoby niepełnosprawnej, co według prawa jest przestępstwem, na miejsce wezwano patrol policji. Strażnicy zapoznali policjantów ze stanem faktycznym i ponownie udano się pod adres właściciela pojazdów. Tak jak poprzednio ten nie otworzył drzwi i rozmowa toczyła się przez domofon.

31 stycznia dane dotyczące ważności oraz numeru legitymacji oraz nazwisko i imię uzyskano w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie. Okazuje się, iż jedna z legitymacji ( ta przykryta gąbką) utraciła ważność.

W przypadku ponownego stwierdzenia nieprawidłowości pojazd w którym widnieje legitymacja bez możliwości odczytania numeru i daty ważności może zostać odholowany.