AKTUALNOŚCI

Nietypowe koczowisko bezdomnychNietypowe koczowisko bezdomnych

W dniu 30 sierpnia około godziny 10.00 pojazd nieużywany z ulicy Wielka Odrzańska 26 został usunięty na zlecenie SM. Po nieudanych próbach dotarcia do prawowitego właściciela pojazdu, na którym ciąży obowiązek usunięcia pojazdu, wyczerpaliśmy wszelkie możliwości scedowania tego na właściciela. Taka jest procedura, że w pierwszej kolejności straż miejska próbuje dotrzeć do właściciela wraka i skłonić go do jego usunięcia. Jeśli jest to niemożliwe( wielokrotna zmiana właścicieli, brak kontaktu, sytuacje życiowe np. choroba czy śmierć właściciela) strażnicy na zlecenie zarządcy drogi odholowują pojazd. Tak też było i w tym przypadku.

Pozostały po bezdomnych bałagan został zgłoszony do ZDITM do uprzątnięcia. Mamy nadzieję ,iż nastąpi to szybko aby w to miejsce nie powrócili bezdomni.