AKTUALNOŚCI

Liczenie osób bezdomnych 2019Liczenie osób bezdomnych 2019

W nocy z 13 na 14 lutego 2019 roku odbyło się ogólnopolskie liczenie osób bezdomnych. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest gminnym koordynatorem badania, przeprowadzono wspólnie ze wszystkimi służbami i instytucjami prowadzącymi działania w ramach Pogotowia Zimowego.


Badanie przeprowadzane jest cyklicznie z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej od 2010 roku. Ze względu na dynamiczny charakter zjawiska bezdomności jest ono przeprowadzane co dwa lata w okresie zimowym. Podczas ostatniego badania w 2017 roku na terenie Szczecina przebywało 965 osób bezdomnych.


Tegoroczne liczenie zostanie przeprowadzono wieczorem i w nocy z 13 na 14 lutego we wszystkich schroniskach, noclegowniach, mieszkaniach chronionych, izbach wytrzeźwień, szpitalach, Zakładach Opiekuńczo Leczniczych, aresztach śledczych, zakładach karnych oraz w miejscach przebywania osób bezdomnych – tj. pustostanach, altanach na ogródkach działkowych, domkach itp.


Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przeprowadzili działania wspólnie z przedstawicielami Straży Miejskiej, Policji, Pogotowia Ratunkowego, Miejskiej Izby Wytrzeźwień, organizacji pozarządowych prowadzących schroniska, a także funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei.

Określenie liczby osób bezdomnych pozwoli ustalić skalę zjawiska oraz podjąć działania, które mają na celu ograniczenie negatywnych skutków bezdomności.

Foto: red. Grzegorz Kluczyński Radio Eska Szczecin