AKTUALNOŚCI

Fotoradar i traffipax trafiły do Muzeum Techniki i KomunikacjiFotoradar i traffipax trafiły do Muzeum Techniki i Komunikacji

W niedzielę 18 lutego zakończył się ostatni etap prac związany z demontażem masztów Crown, na których znajdowały się traffipaxy, czyli urządzenia do rejestrowania przejazdu na włączonym czerwonym świetle. W poniedziałek zostały one przekazane do magazynów Muzeum Techniki i Komunikacji przy ulicy Niemierzyńskiej. We wtorek do muzealnego muzeum zostały dostarczone same urządzenia, które do niedawna spędzały sen z powiek szczecińskim kierowcom, tj. fotoradar Multanowa 6F i dwa tzw.traffipaxy.. Tym samym nastąpił definitywny koniec pewnego rozdziału historii Straży Miejskiej.

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin.nr 523/17 z dnia 5 grudnia 2017 r..w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin jednostka organizacyjna Gminy Miasto Szczecin - Straż Miejska Szczecin z siedzibą w Szczecinie, przekazała nieodpłatnie na rzecz samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie składniki majątkowe Gminy Miasto Szczecin.

Mimo podejmowania wielu prób zbycia mienia, najpierw składając propozycję użyczenia rejestratorów Policji czy Inspekcji Transportu Drogowego a następnie ogłaszając przetargi na sprzedaż mienia ( w tym jeden tzw. wyprzedażowy o 50%) nie znalazł się nikt zainteresowany.

Tym samym urządzenia te trafiły na półkę historii, stając się eksponatami w Muzeum Techniki i Komunikacji.

Pozdrawiam