AKTUALNOŚCI

Akcja "Znicz 2018"-planowane działania Straży Miejskiej SzczecinAkcja "Znicz 2018"-planowane działania Straży Miejskiej Szczecin

Dzień Wszystkich Świętych oraz przebieg dni poprzedzających święto zawsze obfituje zwiększonym natężeniem ruchu drogowego na terenie całego miasta. W tym okresie duże zagrożenie stanowi wzmożony ruch pieszych na drogach dojazdowych do cmentarzy oraz bezpośrednio w ich rejonie, także w okolicach dworca kolejowego. Ponadto rejony te są narażone na zwiększoną aktywność złodziei tzw. kieszonkowców, także występują kradzieże oraz włamania do samochodów i inne potencjalne wykroczenia oraz przestępstwa. Mając to wszystko na uwadze Straż Miejska włączona wspólnie z innymi służbami mundurowymi do policyjnej akcji” Znicz” zaplanowała wykorzystanie swoich sił i środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. W okresie od 27.10 do 02.11.2012 w akcji "ZNICZ" w systemie rotacyjnym włączonych do działań zostanie w sumie 262 strażników i cały tabor samochodowy, jakim dysponuje Straż Miejska (z włączeniem patroli interwencyjnych działających w obrębie całego miasta).Rozkład patroli: 184 funkcjonariuszy włączonych w Akcję „Znicz” i 78 do działań interwencyjnych w dniach 27.10-02.11.2018 .

Planowane działania:

1. Wspólne działania z Policją z Ruchu Drogowego w zakresie wspomagania policji w nadzorze i kontroli ruchu drogowego z uwzględnieniem egzekwowania nieprawidłowości podczas parkowania (głównie w obrębach skrzyżowań, na przejściach dla pieszych, blokowania dróg dojazdowych, na trawnikach oraz wszelkich innych miejscach, w których zaparkowane pojazdy stanowić będą utrudnienia i zagrożenia dla innych uczestników ruchu).

2. Kontrole z pracownikami ZUK-u pod kątem ewentualnych nieprawidłowości w zakresie prowadzenia handlu w rejonie cmentarzy komunalnych.

3. Działania patroli interwencyjnych Straży Miejskiej w dyspozycji dyżurnych SM - ich działania obejmują pozostałe rejony miasta pod kątem wykroczeń porządkowych i administracyjnych.

4. Działania patroli interwencyjnych Straży Miejskiej i Policji - działania obejmują pozostałe rejony miasta pod kątem, ewentualnych przestępstw (kieszonkowcy, kontrola przejść dla pieszych) i wykroczeń porządkowych i administracyjnych.